Hướng dẫn tự đánh giá,chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính

Thứ tư - 18/11/2020 18:51
Thực hiện Quyết định số 2896/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung các Bộ chỉ số cải cách hành chính tại Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về ban hành các Bộ chỉ số cải cách hành chính và Quy định đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính cấp sở, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ hướng dẫn việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính (gọi tắt là Bộ Chỉ số CCHC ban hành năm 2019)
1. Về tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí (TC), tiêu chí thành phần (TCTP)
- Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã (gọi tắt là các cơ quan, đơn vị) đánh giá, tự chấm điểm các TC, TCTP theo các nội dung chi tiết các Phụ lục sau:
+ Phụ lục 1: Hướng dẫn chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành.
+ Phụ lục 2: Hướng dẫn chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính UBND các huyện, thị xã, thành phố.
+ Phụ lục 3: Hướng dẫn chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính UBND các xã, phường, thị trấn.
(Công văn hướng dẫn và các Phụ lục được đăng tải trên trang web của Sở Nội vụ, địa chỉ: noivuquangtri.gov.vn chuyên mục: Cải cách hành chính; tên tài liệu: Hướng dẫn chấm điểm Bộ chỉ số CCHC các cấp tỉnh Quảng Trị).
- Các TC, TC thành phần không có tài liệu kiểm chứng thì sẽ không được tính điểm.
- Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm TC, TCTP Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị phải do lãnh đạo các cơ quan chuyện môn thuộc UBND tỉnh, lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã phê duyệt, gồm các nội dung sau:
+ Tổng số điểm tự chấm;
+ Số điểm được trừ vào tổng số điểm tối đa (ghi các TC, TCTP cụ thể được trừ).
+ Những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị (nếu có).
2. Về nhập dữ liệu kết quả tự đánh giá, chấm điểm vào phần mềm
Trên cơ sở báo cáo đã phê duyệt, các cơ quan, đơn vị tiến hành nhập dữ liệu kết quả tự đánh giá, chấm điểm và các tài liệu kiểm chứng, nội dung giải trình vào phần mềm quản lý chấm điểm Chỉ số CCHC (gọi tắt là phần mềm) theo các bước sau:
 
- Bước 1: Đăng nhập phần mềm
Các cơ quan, đơn vị đăng nhập vào phần mềm quản lý chấm điểm Chỉ số CCHC tại địa chỉ: danhgiahanhchinh.quangtri.gov.vn. Tài khoản đăng nhập đã được Trung tâm tin học Văn phòng UBND tỉnh cấp cho công chức có thẩm quyền theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị năm 2018.
Trong trường hợp có thay đổi về công chức nhập dữ liệu (tài khoản đăng nhập) hoặc quên mật khẩu đăng nhập, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ với cán bộ phụ trách Phần mềm Trung tâm tin học văn phòng UBND tỉnh tại số điện thoại ở cuối Công văn này.
- Bước 2: Nhập dữ liệu kết quả
Các cơ quan, đơn vị tiến hành nhập dữ liệu kết quả tự đánh giá, chấm điểm và đính kèm file tài liệu kiểm chứng hoặc giải trình kết quả tự đánh giá, chấm điểm tương ứng với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần của Bộ chỉ số tại phần mềm.
- Bước 3: Rà soát kết quả
Sau khi hoàn tất việc nhập kết quả tự đánh giá, chấm điểm, các cơ quan, đơn vị rà soát lại, bảo đảm tài liệu kiểm chứng và thông tin giải trình đối với từng TC, TCTP phải trùng khớp với nội dung tại báo cáo đã phê duyệt.
- Bước 4: Gửi kết quả
Sau khi hoàn tất các bước trên, các cơ quan, đơn vị gửi kết quả tự đánh giá, chấm điểm tới Sở Nội vụ qua phần mềm bằng việc nhấp chuột vào mục “gửi đi” được hiển thị tại phần mềm.
3. Về tài liệu kiểm chứng
- Việc tự đánh giá, chấm điểm phải kèm theo các tài liệu kiểm chứng (như: kế hoạch, báo cáo, thông báo, quyết định, biên bản, công văn .v.v...) được lãnh đạo cơ quan, đơn vị ký ban hành để xác định mức độ tin cậy của việc tự đánh giá, chấm điểm cho từng TC, TCTP và được gửi kèm theo từng TC, TCTP tại phần mềm.
- Ngoài việc cung cấp các tài liệu kiểm chứng được liệt kê tại Phụ lục 1, 2, 3 các cơ quan, đơn vị có thể bổ sung các tài liệu kiểm chứng khác (nếu có) đủ độ tin cậy để chứng minh kết quả tự đánh giá, chấm điểm các TC, TCTP.
- Các file điện tử của tài liệu kiểm chứng đính kèm trên phần mềm phải là bản chụp của văn bản giấy dưới dạng ảnh (scan-ảnh chụp, định dạng pdf) hoặc văn bản điện tử có chữ ký số theo quy định, đường link (các bài tuyên truyền, phóng sự).
4. Thời gian thực hiện đánh giá
Thời gian để các cơ quan, đơn vị tiến hành tự đánh giá, chấm điểm; phê duyệt báo cáo; nhập dữ liệu kết quả vào phần mềm được thực hiện theo tiến độ đề ra tại Điều 6, Quyết định 3009/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của UBND tỉnh, cụ thể:
 “Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện: tự đánh giá chấm điểm chỉ số CCHC báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ); UBND cấp xã tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC báo cáo UBND cấp huyện (qua Phòng Nội vụ) chậm nhất trước ngày 30/11 hàng năm. Sau thời hạn quy định, phần mềm sẽ tự động khóa.
Sở Nội vụ đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và Phòng Nội vụ triển khai Công văn này đến UBND các xã, phường thị trấn trực thuộc.
Trên đây là hướng dẫn của Sở Nội vụ về công tác tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC cấp sở, cấp huyện, cấp xã. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ để kịp thời giải quyết. Địa chỉ liên hệ:
+ Giải đáp về các Bộ Chỉ số: Phòng CCHC-VTLT, Sở Nội vụ (Ông Lê Quang Vịnh, điện thoại: 0982.405.159; 0233.3.853.588. Bà Hoàng Thị Hồng Mai, điện thoại 0914241.251; 0233.3.552.895);
+ Giải đáp về Phần mềm chấm điểm: Ông Dương Nguyễn Xuân Hiếu, Trung tâm tin học Văn phòng UBND tỉnh, điện thoại: 0949.550.378, 0233.3.666.112.

Link tải các bộ Chỉ số

File Hướng dẫn

1. Bộ chỉ số cấp tỉnh

2. Bộ chỉ số cấp huyện

3. Bộ chỉ số cấp xã


Tác giả: Văn phòng Sở

Nguồn tin: Phòng CCHC&VTLT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây