V/v hướng dẫn đánh giá, chấm điểm xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2018

Chủ nhật - 18/11/2018 19:38
Để triển khai thực hiện Quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 và Quyết định số 3146/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định tiêu chí đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố ban hành, Sở Nội vụ hướng dẫn một số nội dung về đánh giá, chấm điểm và xếp loại năm 2018 như sau
1. Tự đánh giá, chấm điểm theo các tiêu chí, nhóm tiêu chí
- Các cơ quan, đơn vị tiến hành tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm theo các tiêu chí, nhóm tiêu chí quy định tại Quyết định 2547/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 và Quyết định số 3146/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị
Việc tự đánh giá, chấm điểm của các cơ quan, đơn vị bắt buộc phải có tài liệu kiểm chứng để xác định mức độ tin cậy của việc đánh giá, chấm điểm. Đối với những tiêu chí, nhóm tiêu chí không có tài liệu kiểm chứng thì phải diễn giải đầy đủ, cụ thể cách đánh giá, tính điểm. Đối với các văn bản có quy định cụ thể thời gian ban hành, nếu đến thời điểm quy định mà cơ quan yêu cầu không nhận được văn bản bằng đường công văn hoặc file điện tử thì điểm đánh giá bằng 0.
Tài liệu kiểm chứng là tất cả những kết quả được thống kê và ghi tiêu đề vào cột tài liệu kiểm chứng của Bảng tổng hợp kết quả để phục vụ cho công tác thẩm định, gồm: Các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch, báo cáo, quyết định…các số liệu thống kê trên các lĩnh vực của cơ quan, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận để phục vụ cho việc tính điểm. Lưu ý, tài liệu kiểm chứng đối với từng nhóm tiêu chí hoặc tiêu chí  phải ghi cụ thể số văn bản, ngày tháng năm, cơ quan ban hành và nội dung cụ thể.
Về số lượng: Mỗi cơ quan, đơn vị gửi 1 bộ hồ sơ đầy đủ (gồm: Tờ trình, Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại; Hồ sơ, tài liệu chứng minh kết quả tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại) về Sở Nội vụ, đồng thời gửi nội dung Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại về Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Riêng đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, ngoài việc gửi nội dung Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại, đối với cấp huyện phải có thêm tài liệu minh chứng của các nhóm tiêu chí I, II và III và nhóm tiêu chí VII, Điều 4 Quyết định 2547/QĐ-UBND; đối với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh  phải có thêm tài liệu minh chứng nhóm tiêu chí V, Điều 3 Quyết định 2547/QĐ-UBND
Về phương thức gửi tài liệu chứng minh: Ngoài hình thức photo tài liệu minh chứng bằng bản giấy, các cơ quan, đơn vị có thể gửi tài liệu minh chứng bằng file điện tử theo thứ tự từng nhóm tiêu chí và tiêu chí (tài liệu minh chứng đầy đủ các nhóm tiêu chí gửi qua địa chỉ email lethilinh@quangtri.gov.vn; tài liệu minh chứng liên quan đến Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi qua địa chỉ maiductri@quangtri.gov.vn).
2. Xây dựng báo cáo tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại:
Sau khi tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại, các cơ quan, đơn vị lập hồ sơ gửi về các cơ quan theo quy định tại Quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày    17/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị
- Về báo cáo tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại (Theo mẫu Phụ lục số I, gửi kèm)
- Nội dung báo cáo, gồm:
+ Bảng tổng hợp kết quả về tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm …(theo mẫu phụ lục số II đối với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, phụ lục số III đối với UBND cấp huyện, gửi kèm)
+ Các đề xuất kiến nghị của cơ quan đơn vị (nếu có)
Trên đây là một số hướng dẫn của Sở Nội vụ về công tác tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ. (Bảng tổng hợp được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ noivuquangtri.gov.vn chuyên mục Cải cách hành chính). Trong quá trình triển khai thực hiện có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ (đ/c Linh số ĐT 3552895 hoặc 0913233779) để kịp thời giải quyết./.

CÁC PHỤ LỤC TẢI TẠI ĐÂY

Tác giả: Văn phòng Sở Nội vụ

Nguồn tin: Phòng CCHC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây