Sở Giáo dục và đào tạo thông báo Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Sở

Thứ tư - 09/09/2020 05:17
Sở Giáo dục và Đào Tạo (GD&ĐT) Quảng Trị xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Sở GD&ĐT
A.   Số lượng chỉ tiêu, vị trí việc làm tuyển dụng viên chức
Tổng số chỉ tiêu xét tuyển: 45 chỉ tiêu, gồm: GV Toán học 09 chỉ tiêu (trong đó có tiếp nhận 01 chỉ tiêu); GV Anh văn 05 chỉ tiêu; GV Ngữ văn 06 chỉ tiêu; GV Địa lý 04 chỉ tiêu (trong đó có tiếp nhận 02 chỉ tiêu); GV Giáo dục công dân 04 chỉ tiêu; GV Tin học 06 chỉ tiêu; GV Vật lý 04 chỉ tiêu; GV Hóa học 03 chỉ tiêu (trong đó có tiếp nhận 01 chỉ tiêu); GV Âm nhạc 01 chỉ tiêu (tuyển GV hoàn thành nghĩa vụ giảng dạy tại Lào) và nhân viên văn thư 03 chỉ tiêu. Cụ thể như sau:
I. Chỉ tiêu, vị trí việc làm tuyển dụng bố trí cho các đơn vị
1. Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn: 02 chỉ tiêu.
- 01 Giáo viên THPT hạng III, môn Toán học, tốt nghiệp ĐHSP trở lên ngành Toán học (đối tượng: là viên chức các đơn vị trực thuộc Sở hoặc đối tượng thu hút theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP).
- 01 Giáo viên THPT hạng III trở lên môn Tiếng Anh, tốt nghiệp ĐHSP trở lên ngành Tiếng Anh (đối tượng: là viên chức các đơn vị trực thuộc Sở hoặc đối tượng thu hút theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP).
2. Trường THCS&THPT Đakrông: 09 chỉ tiêu.
- 01 Giáo viên THPT hạng III, môn Ngữ văn. Tốt nghiệp Đại học sư phạm Ngữ văn trở lên hoặc tốt nghiệp đại học trở lên đúng chuyên ngành và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
- 01 Giáo viên THPT hạng III, môn Địa lý. Tốt nghiệp Đại học sư phạm Địa lý trở lên hoặc tốt nghiệp đại học trở lên đúng chuyên ngành và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
- 01 Giáo viên THPT hạng III, môn Giáo dục công dân. Tốt nghiệp Đại học sư phạm GDCD trở lên hoặc tốt nghiệp đại học trở lên đúng chuyên ngành và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
- 02 Giáo viên THPT hạng III, môn Tin học. Tốt nghiệp Đại học sư phạm Tin học trở lên hoặc tốt nghiệp đại học trở lên đúng chuyên ngành và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
- 02 Giáo viên THPT hạng III, môn Vật lý. Tốt nghiệp Đại học sư phạm Vật lý trở lên hoặc tốt nghiệp đại học trở lên đúng chuyên ngành và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
- 01 Giáo viên THPT hạng III, môn Hóa học. Tốt nghiệp Đại học sư phạm Hóa học trở lên hoặc tốt nghiệp đại học trở lên đúng chuyên ngành và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
- 01 Giáo viên THCS hạng III, môn Âm nhạc. Tổ chức xét tuyển bà Trần Thị Thanh Huyền, giáo viên hoàn thành nghĩa vụ giảng dạy tại Lào.
3. Trường THPT Đakrông: 04 chỉ tiêu.
- 01 Giáo viên THPT hạng III, môn Địa lý. Tốt nghiệp Đại học sư phạm Địa lý trở lên hoặc tốt nghiệp đại học trở lên đúng chuyên ngành và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
- 02 Giáo viên THPT hạng III, môn Toán học. Tốt nghiệp Đại học sư phạm Toán học trở lên hoặc tốt nghiệp đại học trở lên đúng chuyên ngành và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
- 01 Giáo viên THPT hạng III, môn Vật lý. Tốt nghiệp Đại học sư phạm Vật lý trở lên hoặc tốt nghiệp đại học trở lên đúng chuyên ngành và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
4. Trường THPT A Túc: 05 chỉ tiêu.
- 01 Giáo viên THPT hạng III, môn Giáo dục công dân. Tốt nghiệp Đại học sư phạm GDCD trở lên hoặc tốt nghiệp đại học trở lên đúng chuyên ngành và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
- 02 Giáo viên THPT hạng III, môn Tiếng Anh. Tốt nghiệp Đại học sư phạm Tiếng Anh trở lên hoặc tốt nghiệp đại học trở lên đúng chuyên ngành và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
- 01 Giáo viên THPT hạng III, môn Toán học. Tốt nghiệp Đại học sư phạm Toán trở lên hoặc tốt nghiệp đại học trở lên đúng chuyên ngành và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
- 01 Nhân viên Văn thư, tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành Văn thư lưu trữ, nếu tốt nghiệp ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư.
5. Trường THPT Hướng Phùng: 02 chỉ tiêu.
- 01 Giáo viên THPT hạng III, môn Tin học. Tốt nghiệp Đại học sư phạm Tin học trở lên hoặc tốt nghiệp đại học trở lên đúng chuyên ngành và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
- 01 Giáo viên THPT hạng III, môn Vật lý. Tốt nghiệp Đại học sư phạm Vật lý trở lên hoặc tốt nghiệp đại học trở lên đúng chuyên ngành và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
6. Trường THPT Lao Bảo: 04 chỉ tiêu.
- 01 Giáo viên THPT hạng III, môn Ngữ văn. Tốt nghiệp Đại học sư phạm Ngữ văn trở lên hoặc tốt nghiệp đại học trở lên đúng chuyên ngành và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
- 01 Giáo viên THPT hạng III, môn Giáo dục công dân. Tốt nghiệp Đại học sư phạm GDCD trở lên hoặc tốt nghiệp đại học trở lên đúng chuyên ngành và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
- 01 Giáo viên THPT hạng III, môn Tiếng Anh. Tốt nghiệp Đại học sư phạm Tiếng Anh trở lên hoặc tốt nghiệp đại học trở lên đúng chuyên ngành và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
- 01 Nhân viên Văn thư, tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành Văn thư lưu trữ, nếu tốt nghiệp ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư.
7. Trường THCS&THPT Tân Lâm: 01 chỉ tiêu.
01 Giáo viên THPT hạng III, môn Toán học. Tốt nghiệp Đại học sư phạm Toán học trở lên hoặc tốt nghiệp đại học trở lên đúng chuyên ngành và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
8. Trường THPT Hải Lăng: 02 chỉ tiêu.
- 01 Giáo viên THPT hạng III, môn Tin học. Tốt nghiệp Đại học sư phạm Tin học trở lên hoặc tốt nghiệp đại học trở lên đúng chuyên ngành và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
- 01 Giáo viên THPT hạng III, môn Ngữ văn. Tốt nghiệp Đại học sư phạm Ngữ văn trở lên hoặc tốt nghiệp đại học trở lên đúng chuyên ngành và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
9. Trường THPT Trần Thị Tâm: 03 chỉ tiêu.
- 01 Giáo viên THPT hạng III, môn Ngữ văn. Tốt nghiệp Đại học sư phạm Ngữ văn trở lên hoặc tốt nghiệp đại học trở lên đúng chuyên ngành và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
- 01 Giáo viên THPT hạng III, môn Giáo dục công dân. Tốt nghiệp Đại học sư phạm GDCD trở lên hoặc tốt nghiệp đại học trở lên đúng chuyên ngành và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
- 01 Giáo viên THPT hạng III, môn Tiếng Anh. Tốt nghiệp Đại học sư phạm Tiếng Anh trở lên hoặc tốt nghiệp đại học trở lên đúng chuyên ngành và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
10. Trường THPT Bùi Dục Tài: 01 chỉ tiêu.
01 Giáo viên THPT hạng III, môn Hóa học: Tiếp nhận 01 GV Hóa học từ Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai bố trí thay cô Phạm Thị Như Băng, TTCM môn Hóa học nghỉ hưu từ 01/11/2020.
11. Trường THPT Thị Xã Quảng Trị: 01 chỉ tiêu.
01 Giáo viên THPT hạng III, môn Địa lý: Tiếp nhận 01 GV Địa lý từ Trung tâm GDNN-GDTX Thị xã Quảng Trị, thuộc UBND thị xã Quảng Trị.
12. Trường THCS&THPT Cửa Việt: 03 chỉ tiêu.
- 01 Giáo viên THPT hạng III, môn Toán học. Tốt nghiệp Đại học sư phạm Toán học trở lên hoặc tốt nghiệp đại học trở lên đúng chuyên ngành và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
- 01 Giáo viên THCS hạng III, môn Toán học: Tiếp nhận 01 GV Toán học từ UBND huyện Đakrông.
- 01 Giáo viên THPT hạng III, môn Ngữ văn. Tốt nghiệp Đại học sư phạm Ngữ văn trở lên hoặc tốt nghiệp đại học trở lên đúng chuyên ngành và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
13. Trường THCS&THPT Cồn Tiên: 02 chỉ tiêu.
- 01 Giáo viên THPT hạng III, môn Ngữ văn. Tốt nghiệp Đại học sư phạm Ngữ văn trở lên hoặc tốt nghiệp đại học trở lên đúng chuyên ngành và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
- 01 Giáo viên THPT hạng III, môn Toán học. Tốt nghiệp Đại học sư phạm Toán học trở lên hoặc tốt nghiệp đại học trở lên đúng chuyên ngành và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
14. Trường THCS&THPT Bến Hải: 02 chỉ tiêu.
- 01 Giáo viên THPT hạng III, môn Tin học. Tốt nghiệp Đại học sư phạm Tin học trở lên hoặc tốt nghiệp đại học trở lên đúng chuyên ngành và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
- 01 Giáo viên THPT hạng III, môn Toán học. Tốt nghiệp Đại học sư phạm Toán học trở lên hoặc tốt nghiệp đại học trở lên đúng chuyên ngành và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
15. Trường THCS&THPT Bến Quan: 01 chỉ tiêu.
01 Giáo viên THPT hạng III, môn Tin học. Tốt nghiệp Đại học sư phạm Tin học trở lên hoặc tốt nghiệp đại học trở lên đúng chuyên ngành và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
16. Trường THPT Cửa Tùng: 01 chỉ tiêu.
01 Giáo viên THPT hạng III, môn Hóa học. Tốt nghiệp Đại học sư phạm Hóa học trở lên hoặc tốt nghiệp đại học trở lên đúng chuyên ngành và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
17. Trường THPT Lê Lợi: 01 chỉ tiêu.
01 Giáo viên THPT hạng III, môn Địa lý: Tiếp nhận 01 GV Địa lý từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế.
18. Trường THPT Hướng Hóa: 01 chỉ tiêu.
 01 Nhân viên Văn thư, tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành Văn thư lưu trữ, nếu tốt nghiệp ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư.
 II. Chỉ tiêu, vị trí việc làm tuyển dụng bố trí lại
 Trong trường hợp viên chức các đơn vị trực thuộc Sở dự tuyển vào Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn trúng tuyển. Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục Sở GD&ĐT sẽ tuyển mới viên chức cùng bộ môn với giáo viên đã trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn để bố trí lại cho đơn vị có giáo viên trúng tuyển.
B. Nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn, đối tượng, hình thức và nội dung xét tuyển
I. Nguyên tắc và phương thức chung
1. Nguyên tắc
Nguyên tắc tuyển dụng: Thực hiện tuyển dụng trước các đối tượng thu hút theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ, nếu còn chỉ tiêu sẽ tuyển dụng theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ. Những thí sinh thuộc đối tượng theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP có tham gia dự tuyển vào Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn mà không trúng tuyển thì tiếp tục tham gia xét tuyển các Trường THPT trực thuộc Sở GD&ĐT.
2. Phương thức
Xét tuyển (theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ).
 C. Xét tuyển vào các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT
I. Tuyển Giáo viên Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
 1. Đối tượng dự tuyển
 - Sinh viên: Có hộ khẩu thường trú hoặc có vợ (chồng) có hộ khẩu thường trú tại Quảng Trị.
- Viên chức: Đang công tác, giảng dạy tại các Trường THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
 2. Điều kiện dự tuyển
 - Sinh viên: Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.
- Viên chức: Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo Quyết định số 306/QĐ-SGDĐT ngày 07/3/2018 của Sở GD&ĐT về Quy chế tuyển chọn giáo viên Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.
- Yêu cầu trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên hoặc chứng chỉ tương đương (chứng chỉ A2 theo khung tham chiếu chung Châu Âu). Tuyển giáo viên Tiếng Anh phải có trình độ ngoại ngữ thứ hai đạt bậc 2.
- Yêu cầu trình độ Tin học: Người dự tuyển phải có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo điều khoản chuyển tiếp tại Thông tư số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT.
 3. Nguyên tắc, phương thức tuyển dụng
3.1. Nguyên tắc
 - Người đăng ký dự tuyển phải tham gia sát hạch theo Quy chế tuyển chọn giáo viên Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, cụ thể là:
+ Kiểm tra viết: Thí sinh làm bài viết, thời gian 120 phút, thang điểm 20, tính hệ số 2. Nội dung  về những kiến thức trọng tâm của môn học trong chương trình THPT (của môn tham gia xét tuyển)
+ Thực hành giảng dạy: Thí sinh dạy 02 tiết trên lớp, thang điểm 20, tính hệ số 1 trên mỗi tiết.
3.2. Phương thức
- Đối với sinh viên: Thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP.
- Đối với viên chức: Thí sinh nộp Đơn đăng ký dự tuyển và hồ sơ cá nhân để tham gia sát hạch theo Quy chế tuyển chọn giáo viên Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.
Hội đồng tuyển dụng của Sở GD&ĐT tổ chức xét vòng 1, thí sinh đủ điều kiện sẽ tham gia vòng 2 kiểm tra sát hạch tại Hội đồng kiểm tra sát hạch Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.
- Cách tính điểm trúng tuyển
+ Điểm trúng tuyển = Điểm kiểm tra bài viết (theo hệ số) + Tổng điểm thực hành 02 tiết giảng dạy (theo hệ số).
+ Kết quả thực hành của thí sinh: Bài kiểm tra viết phải đạt 50% điểm trở lên. Tổng điểm thực hành giảng dạy phải đạt 65% điểm trở lên.
+ Căn cứ vào kết quả tổng số điểm của thí sinh cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có), lấy từ cao xuống thập để công nhận trúng tuyển hay không trúng tuyển; nếu trường hợp thí sinh dự thi có điểm trúng tuyển bằng nhau (cộng cả điểm ưu tiên) thì ưu tiên thí sinh có điểm bài kiểm tra viết cao hơn; nếu điểm bài kiểm tra viết vẫn bằng nhau thì người trúng tuyển sẽ do Hội đồng kiểm tra sát hạch xem xét người trúng tuyển thông qua quá trình công tác, học tập.
 4. Hội đồng kiểm tra sát hạch Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
 Do Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định thành lập. Số lượng, cơ cấu của Hội đồng: có tối thiểu là 7 người, gồm:
a) Chủ tịch Hội đồng là Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.
b) Phó Chủ tịch Hội đồng là Trưởng phòng Sở GD&ĐT, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.
c) Ủy viên Hội đồng là Phó Trưởng phòng, chuyên viên Sở GD&ĐT; Tổ trưởng, Tổ phó tổ chuyên môn, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh có cùng chuyên môn, có uy tín đang công tác tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn hoặc các trường THPT khác trong tỉnh.
e) Thư ký Hội đồng kiểm tra, sát hạch là Thư ký Hội đồng giáo dục Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.
 5. Hồ sơ, lệ phí xét tuyển
 a) Hồ sơ xét tuyển: Sau khi có kết quả trúng tuyển, thí sinh nộp hồ sơ, gồm có:
- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ;
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn sử dụng.
b) Lệ phí xét tuyển: Trên cơ sở số lượng thí sinh dự tuyển, mức thu lệ phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính. Mức thu 500.000 đồng/Phiếu đăng ký dự tuyển.
 6. Thời gian
 - Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 20/9/2020: Sinh viên nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, viên chức nộp đơn và hồ sơ cá nhân tại Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị;
- Từ ngày 25/9/2020 đến ngày 26/9/2020: Thí sinh tham gia kiểm tra, sát hạch.
- Từ ngày 27/9/2020 đến 28/9/2020: Công bố kết quả trúng tuyển.
 II. Tuyển giáo viên, nhân viên các Trường THPT trực thuộc Sở GD&ĐT
 1.     Điều kiện
 Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp và các điều kiện sau đây:
- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.
- Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP hoặc Nghị định số 161/2018/NĐ-CP (theo đối tượng);
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
- Có hộ khẩu thường trú hoặc có vợ (chồng) có hộ khẩu thường trú tại Quảng Trị tối thiểu là 3 năm.
- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng. Trong đó:
+ Về trình độ chuyên môn: Có trình độ chuyên môn, ngành đào tạo đảm bảo quy định tại Mục A Kế hoạch này. Đối với văn bằng được đào tạo ở nước ngoài phải được Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.
+ Đối với trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh):
Đối với xét tuyển giáo viên (giáo viên THPT hạng III): Có chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên hoặc chứng chỉ tương đương (chứng chỉ A2 theo khung tham chiếu chung Châu Âu). Tuyển giáo viên môn Tiếng Anh phải có trình độ ngoại ngữ thứ hai đạt bậc 2.
Đối với xét tuyển nhân viên (ngạch nhân viên): Có chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên hoặc chứng chỉ tương đương (chứng chỉ A1 theo khung tham chiếu chung Châu Âu).
+ Đối với trình độ tin học: Người dự tuyển phải có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo điều khoản chuyển tiếp tại Thông tư số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT.
b. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
- Không đảm bảo các điều kiện nêu trên.
- Không cư trú tại Việt Nam.
- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, giáo dưỡng.
 2. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển viên chức
2.1. Đối tượng thuộc Nghị định số 140/2017/NĐ-CP: Thực hiện theo Điều 2 của Nghị định số 140/2017/NĐ-CP.
 2.2. Đối tượng thuộc Nghị định số 161/2018/NĐ-CP: Tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc tốt nghiệp đại học trở lên đúng chuyên ngành và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Đối với nhân viên văn thư  tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành Văn thư lưu trữ, nếu tốt nghiệp ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư.
2.3. Điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức được quy định cụ thể như sau:
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2.
Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại điểm a, điểm b, điểm c nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2.
Lưu ý: Hồ sơ ưu tiên phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm hết hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển. Nếu thời điểm cấp sau thời điểm hết hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển thì không được cộng điểm ưu tiên theo quy định.
3. Hình thức và nội dung xét tuyển viên chức
 3.1. Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau
 a) Đối tượng thuộc Nghị định số 140/2017/NĐ-CP: Thực hiện theo Điều 8 của Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, cụ thể:
- Vòng 1: Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển theo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP thông qua Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định ban hành kèm theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của người tham gia dự tuyển.
- Vòng 2: Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển về những kiến thức trọng tâm của môn học trong chương trình THPT (của môn tham gia xét tuyển).
 b) Đối tượng thuộc Nghị định số 161/2018/NĐ-CP: Thực hiện theo Khoản 5 Điều 2 của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, cụ thể:
- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của người tham gia dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
- Vòng 2: Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển về những kiến thức trọng tâm của môn học trong chương trình THPT. Đối với nhân viên văn thư phỏng vấn về Luật viên chức được ban hành tại văn bản số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội; Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ và Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 3.2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức
 a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
- Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
4. Trình tự, thủ tục tuyển dụng
 a) Đối tượng thuộc Nghị định số 140/2017/NĐ-CP: Thực hiện theo Điều 9 của Nghị định số 140/2017/NĐ-CP.
 b) Đối tượng thuộc Nghị định số 161/2018/NĐ-CP: Thực hiện theo Khoản 8 và 9 Điều 2 của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP.
 5. Hối đồng tuyển dụng viên chức
 Hội đồng tuyển dụng do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập thực hiện theo Khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP.
 6. Lệ phí xét tuyển
 Trên cơ sở số lượng thí sinh dự tuyển, mức thu lệ phí thực hiện theo quy định tại Thông tư  số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính. Dự kiến mức thu 500.000 đồng/Phiếu đăng ký dự tuyển.
 7. Các mốc thời gian
 a) Đối với thí sinh thuộc đối tượng theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP
 - Thu Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 07/9/2020 đến 30/9/2020 (hạn chót thu phiếu đăng ký dự tuyển đến ngày 04/10/2020).
- Thông báo kết quả vòng 1 tới người dự tuyển: 05/10/2020.
- Tổ chức phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển: Ngày 10/10/2020.
- Thông báo kết quả vòng 2 đến người dự tuyển: 11/10/2020.
 b) Đối với thí sinh thuộc đối tượng theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP
 - Tiếp tục thu phiếu đăng ký dự tuyển đối với những môn còn chỉ tiêu tuyển dụng, hạn chót đến ngày 12/10/2020.
- Thông báo kết quả vòng 1 tới người dự tuyển: 15/10/2020.
- Tổ chức phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển: Ngày 20/10/2020.
- Thông báo kết quả vòng 2 đến người dự tuyển: 21/10/2020.
8. Phiếu đăng ký dự tuyển
a) Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.
b) Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 02 đơn vị (Ví dụ: Vị trí dự tuyển: Giáo viên môn Toán học. Đơn vị dự tuyển: nguyện vọng 1 là Trường THPT Đakrông, nguyện vọng 2 là Trường THPT A Túc), khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung kê khai trong Phiếu. Trường hợp thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển từ 03 đơn vị trở lên, khai không đúng sự thật sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển hoặc bị hủy kết quả tuyển dụng.
Lưu ý: Thông tin trên Phiếu đăng ký dự tuyển phải ghi đầy đủ theo mẫu, không được để trống bất cứ thông tin nào. Trong đó, thông tin về ngành đào tạo phải ghi đúng như văn bằng đã được cấp, chuyên ngành đào tạo ghi theo đúng chuyên ngành trên bảng điểm.
 9. Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển và tổ chức phỏng vấn
 - Thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị tư tưởng - Sở Giáo dục và Đào tạo (139 Quốc Lộ 9 - thành phố Đông Hà).
- Địa điểm thí sinh tham gia phỏng vấn do Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở GD&ĐT quyết định và thông báo cụ thể trên cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo  sau khi tiếp nhận, tổng hợp và kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển.

Tác giả: Văn phòng Sở

Nguồn tin: Sở GD&ĐT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây