UBND huyện Vĩnh Linh thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021

Thứ tư - 07/07/2021 23:08
UBND huyện Vĩnh Linh thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 cụ thể như sau
I. Số lượng, vị trí việc làm, điều kiện và nguyên tắc tuyển dụng
1. Số lượng và vị trí việc làm cần tuyển: 04 chỉ tiêu
1.1. Tại Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể dục thể thao
- 01 viên chức phụ trách văn hóa, văn nghệ quần chúng (hưởng lương từ ngân sách). Yêu cầu trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên nhóm ngành Nghệ thuật trình diễn; các ngành Văn hóa học, Quản lý văn hóa.
1.2. Tại Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp, khuyến công và dịch vụ du lịch biển:
- 01 viên chức phụ trách thông tin, hỗ trợ và tư vấn khuyến công (hưởng lương từ ngân sách). Yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên nhóm ngành Quản lý công nghiệp và các ngành: Kinh tế, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Quản lý dự án, Luật kinh tế, Luật thương mại, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật công nghiệp, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Công nghiệp và công trình nông thôn;
- 01 viên chức phụ trách công tác đầu tư, xúc tiến đầu tư phát triển dịch vụ du lịch biển (hưởng lương từ ngân sách). Yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên nhóm ngành Du lịch và các ngành: Kinh tế, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Quản lý dự án, Luật kinh tế, Luật thương mại, Luật quốc tế, Quản trị kinh doanh, Việt Nam học, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.
- 01 nhân viên cứu hộ, cứu nạn kiêm bảo vệ (hưởng lương từ nguồn thu của đơn vị). Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành: Thể dục, thể thao, giáo dục thể chất và có chứng chỉ về bơi lội (trừ chuyên ngành về bơi lội).
2. Điều kiện:
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Có phiếu đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển, trong đó:
+ Về trình độ chuyên môn: Có trình độ chuyên môn đảm bảo theo yêu cầu tại khoản 1, Mục I của Thông báo này.
+ Về trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ đạt bậc 1 hoặc tương đương (đối với vị trí trí nhân viên cứu hộ, cứu nạn kiêm bảo vệ tại Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp, khuyên công và dịch vụ du lịch biển) và đạt bậc 2 hoặc tương đương (đối với các vị trí còn lại) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
+ Về trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương.
* Những trường hợp sau không được tham gia dự tuyển:
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
3. Nguyên tắc tuyển dụng:
Tuyển dụng trước các đối tượng thu hút, tạo nguồn cán bộ theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; sau đó tiếp nhận vào làm viên chức đối với các trường hợp có đủ điều kiện; nếu còn chỉ tiêu sẽ thực hiện xét tuyển theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
II. Hình thức tuyển dụng:
1. Tuyển dụng theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
1.1. Đối tượng tuyển dụng:
1.1.1. Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật thanh niên (từ đủ 16 đến 30 tuổi) tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:
a. Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;
b. Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;
c. Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.
1.1.2. Người có trình độ thạc sĩ trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật thanh niên (từ đủ 16 đến 30 tuổi) tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:
a. Đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a hoặc điểm b hoặc điểm c khoản 1.1.1 mục II của Thông báo này;
b. Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.
1.1.3. Người có trình độ tiến sĩ trong độ tuổi quy định tại Điều 23 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ (dưới 35 tuổi) tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại điểm a và điểm b khoản 1.1.2 mục II của Thông báo này.
1.2. Phiếu đăng ký tuyển dụng;:
Theo mẫu được quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP.
1.3. Hình thức tuyển dụng:
- Vòng 1: Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển;
- Vòng 2: Thi phỏng vấn
+ Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, năng lực, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
+ Hình thức thi: Phỏng vấn
+ Thời gian thi: 30 phút
+ Thang điểm: 100 điểm
1.4. Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương sau tuyển dụng:
Thực hiện theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số 140/2017/NĐ-CP.
2. Tiếp nhận vào làm viên chức:
2.1. Đối tượng tiếp nhận:
Theo quy định tại Khoản 1, Điều 13 của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.
2.2. Hồ sơ của người được đề nghị tiếp nhận:
- Sơ yếu lý lịch được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của đơn vị nơi công tác;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có liên quan, kết quả học tập, tin học, ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận, công chứng, dịch thuật sang tiếng Việt (được cơ quan có thẩm quyền chứng thực);
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận;
- Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu đơn vị nơi công tác.
- Bản ghi quá trình tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc do cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp;
- Bản sao hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.
2.3. Trình tự tổ chức tiếp nhận:
- Đơn vị có nhu cầu tuyển dụng trình đề nghị tiếp nhận vào viên chức;
- Tiếp nhận hồ sơ của người được đề nghị;
- Kiểm tra sát hạch:
+ Vòng 1: Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển
+ Vòng 2: Tổ chức sát hạch
Hình thức sát hạch: phỏng vấn;
Nội dung phỏng vấn: Kiểm tra về trình độ hiểu biết chung và kiến thức, năng lực, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người được đề nghị tiếp nhận;
Thời gian phỏng vấn: 30 phút;
Thang điểm: 100 điểm.
- Thông báo kết quả sát hạch và ban hành Quyết định tuyển dụng.
3. Tuyển dụng theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ
3.1. Đối tượng tuyển dụng:
Đảm bảo các điều kiện và trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học theo vị trí việc làm cần tuyển
3.2. Phiếu đăng ký tuyển dụng:
Theo mẫu được quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP
3.3. Hình thức tuyển dụng:
Tuyển dụng theo hình thức xét tuyển được thực hiện theo 2 vòng như sau:
- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
- Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.
+ Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, năng lực, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
+ Hình thức thi: Phỏng vấn
+ Thời gian thi: 30 phút
+ Thang điểm: 100 điểm
III. Thời gian, địa điểm nhận phiếu đăng ký và phí tuyển dụng:
1. Thời gian nhận phiếu đăng ký: 30 ngày kể từ ngày 05/7/2021 đến hết ngày 03/8/2021 (trong giờ hành chính, không tính thứ 7, chủ nhật).
2. Địa điểm nhận phiếu đăng ký: Phòng Nội vụ huyện Vĩnh Linh (tầng 3, trụ sở hành chính UBND huyện) số 01, đường Huyền Trân Công chúa, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.
3. Phí tuyển dụng: 500.000 đồng/thí sinh.
4. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển và tài liệu ôn tập:
Sau khi kết thúc thời hạn nhận, tổng hợp, kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, UBND huyện Vĩnh Linh sẽ thông báo lịch xét tuyển cụ thể và các nội dung liên quan trên cổng thông tin điện tử huyện Vĩnh Linh tại địa chỉ http://congvinhlinh.ictquangtri.vn;
UBND huyện Vĩnh Linh thông báo để các thí sinh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký tham gia dự tuyển. Mọi thủ tục liên hệ trực tiếp với phòng Nội vụ huyện Vĩnh Linh để được hướng dẫn chi tiết (số điện thoại 0233.3.624.797)./.


Tác giả: Admin

Nguồn tin: UBND huyện Vĩnh Linh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây