Văn phòng UBND tỉnh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

Thứ sáu - 21/05/2021 03:02
Văn phòng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021
I. Chỉ tiêu tuyển dụng:
  1. Tổng số người làm việc tại Trung tâm Tin học năm 2021 được giao: 13 người
2. Số lượng viên chức cần tuyển dụng: 01 người;
3. Số lượng vị trí việc làm cần tuyển: 01 vị trí, Biên tập viên hạng III (Mã số: V.l 1.01.03);
Mô tả vị trí việc làm:
- Biên tập, cập nhật tin hoạt động chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo tỉnh trong các lĩnh vực Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp, Biên giới, Tài nguyên - Môi trường, Đất đai, Thủy lợi, Thiên tai - Lũ lụt, Dịch bệnh, các chương trình mục tiêu quốc gia;
- Biên tập, cập nhật tin hoạt động của các Sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, đoàn thể trong tỉnh;
- Biên tập, cập nhật tin bài cộng tác viên;
- Theo dõi, nắm bắt các hoạt động, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, UBND tỉnh, các Sở, Ban ngành, đơn vị cấp tỉnh để viết bài và cập nhật thông tin trong lĩnh vực phụ trách;
- Theo dõi biên tập, cập nhật tin bài của các công tác viên và các công việc khác (xây dựng các chuyên mục, sự kiện, các đề tài, sáng kiến, thực hiện các các dịch vụ hợp đồng quảng cáo…).
5. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:
Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí, xuất bản trở lên, trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác chuyên ngành báo chí, xuất bản thì phải qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí, xuất bản từ 08 tuần trở lên.
Ngoại ngữ: Trình độ B tiếng Anh hoặc tương đương trở lên. Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.
Ngoài các tiêu chuẩn trên, người dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chấp hành sự phân công, bố trí của cơ quan có thẩm quyền.
- Có lý lịch rõ ràng.
- Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao.
- Ưu tiên những người có kinh nghiệm trong công tác thông tin truyền thông, báo chí.
6. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
7. Nội dung khác:
Nếu là đối tượng theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ phải đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại điều 2, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ.
II. Nguyên tắc, phương thức tuyển dụng
1. Nguyên tắc: Người đăng ký dự tuyển phải tham gia xét tuyển theo 02 vòng, cụ thể là:
1.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
1.2. Vòng 2: Được thực hiện như quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. Cụ thể:
a) Hình thức xét tuyển: Phỏng vấn; thực hành.
b) Nội dung xét tuyển: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
Nội dung xét tuyển môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
c) Thời gian xét tuyển: Phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự tuyển có không quá 15 phút chuẩn bị); thời gian thi thực hành do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định căn cứ vào tính chất, đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của vị trí việc làm cần tuyển.
d) Thang điểm: 100 điểm.
2. Phương thức:
- Người dự tuyển nộp Phiếu dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ hoặc Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ).
- Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển giúp Hội đồng tuyển dụng tiến hành kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển (xét vòng 1), báo cáo Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng danh sách người dự tuyển đủ điều kiện tham dự vòng 2, phỏng vấn tại Hội đồng tuyển dụng viên chức của Văn phòng UBND tỉnh.
- Người đủ điều kiện tham dự vòng 2 được phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành.
III. Cách tính điểm trúng tuyển.
1. Việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức được thực hiện như quy định tại Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. Cụ thể:
a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm xét tuyển vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
IV. Hội đồng tuyển dụng viên chức: Do Chánh Văn phòng UBND tỉnh quyết định thành lập, số lượng, cơ cấu của Hội đồng tuyển dụng gồm:
- Chủ tịch Hội đồng là Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- 01 Phó Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Trung tâm Tin học tỉnh;
- 01 Ủy viên Hội đồng là Phó Giám đốc Trung tâm Tin học phụ trách công tác tổ chức cán bộ của Trung tâm;
- 01 Ủy viên Hội đồng là Trưởng phòng Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh;
- 01 Ủy viên Hội đồng kiêm Thư ký là Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh.
 
V. Hồ sơ, lệ phí xét tuyển.
1. Hồ sơ xét tuyển: Sau khi có kết quả trúng tuyển, thí sinh nộp hồ sơ, gồm có:
- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ;
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn sử dụng.
2. Lệ phí xét tuyển: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính. Mức thu 500.000 đồng/Phiếu đăng ký dự tuyển.
VI. Thời gian thực hiện.
1. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:
- Thời gian: 30 ngày kể từ ngày ban hành kế hoạch.
- Địa điểm: Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh; số 45 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
2. Niêm yết công khai danh sách người có đủ điều kiện dự tuyển tại Văn phòng UBND tỉnh: Trong tháng 6/2021
3. Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn người dự tuyển; Thông báo, triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2; Tổ chức phỏng vấn, thực hành vòng 2 và tổng hợp kết quả xét tuyển: Có kế hoạch và thông báo đến các ứng cử viên đủ điều kiện dự tuyển.
6. Trả kết quả xét tuyển cho thí sinh: 05 ngày sau khi kết thúc xét tuyển.
Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Tin học tỉnh năm 2021. Văn phòng UBND tỉnh thông báo công khai, rộng rãi để các ứng viên có đủ điều kiện tham gia dự tuyển./.


Tác giả: Admin

Nguồn tin: VP UBND tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây