Thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội (2.001688.000.00.00.H50)

Thứ bảy - 22/07/2017 04:18
Thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội
a) Trình tự thực hiện:
- Ban lãnh đạo hội gửi hồ sơ xin chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ
- Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ  tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp.
- Kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Sở Nội vụ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có).
- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp 
tại địa điểm Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh hoặc gửi qua dịch vụ Bưu chính công ích
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị chia, tách, sáp nhập; hợp nhất hội (theo mẫu);
- Đề án chia, tách, sáp nhập; hợp nhất hội;
- Nghị quyết đại hội của hội về việc chia, tách, sáp nhập; hợp nhất hội;
- Dự thảo điều lệ hội mới do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội;
- Danh sách ban lãnh đạo lâm thời của hội thành lập mới do chia, tách, sáp nhập; hợp nhất hội;
- Sơ yếu lý lịch và phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu ban lãnh đạo lâm thời;
- Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội hình thành mới do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc.
e) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.
g) Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.
h) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.
i) Phí, lệ phí: Không có.
k) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
-   Đơn đề nghị tách hội (theo Mẫu 10, Phụ lục I, Thông tư số 03/2013/TT-BNV.
-   Đơn đề nghị chia hội (theo Mẫu 11, Phụ lục I, Thông tư số 03/2013/TT-BNV.
-   Đơn đề nghị sáp nhập hội (theo Mẫu 12, Phụ lục I, Thông tư số 03/2013/TT-BNV.
-   Đơn đề nghị hợp nhất hội (theo Mẫu 13, Phụ lục I, Thông tư số 03/2013/TT-BNV.

l) Yêu cầu, điều kiện thưc hiện TTHC:
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội, các hội mới được hình thành phải tổ chức đại hội để thông qua các nội dung được quy định tại Điều 11 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.
Các hội mới được hình thành do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội lập 01 bộ hô sơ theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 45/2010/NĐ- CP để xem xét, phê duyệt điều lệ.
m) Căn cứ pháp lý của TTHC:
Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;
Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2013/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.
Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2013/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

Tác giả: Văn phòng Sở

Nguồn tin: Quyết định 81/QĐ-UBND ngày 10/01/2020

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây