DANH MỤC BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

Thứ ba - 22/10/2019 21:09
Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi xử lý của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị
DANH MỤC BỘ TTHH THUỘC PHẠM VI XỬ LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ
(nhấp chuột vào tên lĩnh vực để tra cứu các TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh)

Cấp tỉnh 63 thủ tục (Tôn giáo: 19; Chính quyền địa phương: 1; Thanh niên: 3; Văn thu, lưu trữ: 02; tổ chức HC, đơn vị SNCL: 08;
Tổ chức phi CP: 17; Công chức, viên chức: 08 và Thi đua, khen thưởng 09)
Cấp huyện 29 thủ tục (Tôn giáo: 03; tổ chức bộ máy: 02; Tổ chức phi CP: 16 và Thi đua, khen thưởng 08)
Cấp xã 11 thủ tục (Tôn giáo: 06 và Thi đua, khen thưởng 05)
68  
1 LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
1 Thành lập thôn mới, tổ dân phố mới
3 LĨNH VỰC CÔNG TÁC THANH NIÊN
1 Thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh
2 Giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh
3 Xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh
2 LĨNH VỰC VĂN THƯ, LƯU TRỮ
1 Cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ
2 Cấp bản sao và chứng thực lưu trữ
8 LĨNH VỤC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
1 Thẩm định việc thành lập tổ chức hành chính
2 Thẩm định việc tổ chức lại tổ chức hành chính
3 Thẩm định việc giải thể tổ chức hành chính
4 Thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp công lập
5 Thẩm định việc tổ chức lại tổ chức  sự nghiệp công lập
6 Thẩm định việc giải thể tổ chức  sự nghiệp công lập
7 Thẩm định Đề án vị trí việc làm
8 Thẩm định điều chỉnh Đề án vị trí việc làm
17 LĨNH VỰC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ
1 Thành lập hội
2 Công nhận Ban vận động thành lập hội
3 Phê duyệt điều lệ hội
4 Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội
5 Đổi tên hội
6 Hội tự giải thể
7 Báo cáo tổ chức đai hội nhiệm kỳ, đai hội bất thường của hội
8 Cho phép Hội đặt văn phòng đại diện
9 Cấp Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
10 Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ
11 Thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ
12 Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ
13 Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
14 Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi quỹ bị đình chỉ hoạt động
15 Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ
16 Đổi tên quỹ
17 Quỹ tự giải thể
8 LĨNH VỰC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
1 Thủ tục thi tuyển công chức
2 Thủ tục xét tuyển công chức
3 Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức
4 Thủ tục thi nâng ngạch công chức
5 Thủ tục thi tuyển viên chức
6 Thủ tục xét tuyển viên chức
7 Thủ tục xét tuyển vào làm viên chức
8 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
9 LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
1 Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh
2 Tặng Cờ thi đua cấp tỉnh
3 Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh
4 Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.
5 Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề
6 Tặng Cờ thi đua cấp tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề.
7 Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh về thành tích đột xuất.
8 Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh cho gia đình.
9 Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh về thành tích đối ngoại.
19 LĨNH VỰC TÔN GIÁO
1 Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
2 Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
3 Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
4 Thủ tục đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc người chưa được xóa án tích
5 Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cử trú hợp pháp tại Việt Nam
6 Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh
7 Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo ở một tỉnh
8 Thủ tục đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
9 Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
10 Thủ tục đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
11 Thủ tục đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương
12 Thủ tục đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức
13 Thủ tục đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
14 Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo
15 Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
16 Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo
17 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh
18 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh
19 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh
 

Tác giả: Văn phòng Sở

Nguồn tin: Văn phòng Sở NV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây