Thủ tục thành lập hội (2.001481.000.00.00.H50)

Thứ bảy - 22/07/2017 04:16
Thủ tục thành lập hội
a) Trình tự thực hiện:
-  Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh gửi hồ sơ xin thành lập hội đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ
- Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp.
- Kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Sở Nội vụ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ xin phép thành lập hội và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có).
- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập hội. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp 
tại địa điểm Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh hoặc gửi qua dịch vụ Bưu chính công ích
 c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
 * Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị cho phép thành lập hội (theo mẫu);
- Dự thảo Điều lệ hội (theo mẫu);
- Danh sách những người trong Ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận;
- Lý lịch tư pháp người đứng đầu Ban vận động thành lập hội;
- Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở hội;
- Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên của hội tự nguyện đóng góp (nếu có).
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc.
e) Đối tượng thực hiện TTHC: Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh.
g) Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.
h) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.
i) Phí, lệ phí: Không có.
k) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị cho phép thành lập hội (theo mẫu 4, Phụ lục I, Thông tư số 03/2013/TT-BNV).
- Dự thảo Điều lệ hội (theo mẫu 9, Phụ lục I, Thông tư số 03/2013/TT-BNV).
- Đơn của công dân Việt Nam đăng ký tham gia hội (theo mẫu 1, Phụ lục I, Thông tư số 03/2013/TT-BNV).
- Đơn của tổ chức Việt Nam đăng ký tham gia hội (theo mẫu 2, Phụ lục I, Thông tư số 03/2013/TT-BNV).
l) Yêu cầu, điều kiên thưc hiên TTHC:
- Chủ tịch UBND tỉnh cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh.
- Điều kiện thành lập hội:
+ Có mục đích hoạt động không trái với pháp luật, không trung lắp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó.
+ Có điều lệ.
+ Có trụ sở.
+ Hiệp hội của các tổ chức kinh tế có hội viên là đại diện các tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân của Việt Nam có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm đại diện pháp nhân trong tỉnh cùng ngành nghề hoặc cùng lĩnh vực hoạt động có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hiệp hội.
- Phải có Ban vận động thành lập hội được cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động công nhận.
+ Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày quyết định cho phép thành lập hội có hiệu lực, Ban vận động thành lập hội phải tổ chức đại hội.
-  Nếu quá thời hạn trên Ban vận động thành lập hội không tổ chức đại hội, thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn Đại hội, Ban vận động thành lập hội có văn bản gửi cơ quan nhà nước đã quyết định cho phép thành lập hội đề nghị gia hạn. Thời hạn gia hạn không quá 30 ngày nếu quá thời gian được gia hạn mà không tổ chức đại hội thì quyết định cho phép thành lập hội hết hiệu lực. Nếu có nhu cầu tiếp tục thành lập hội, Ban vận động thành lập hội phải xin phép thành lập lại hội, trình tự thủ tục như mới bắt đầu.
m) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;
- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2013/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.
- Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2013/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

Tác giả: Văn phòng Sở

Nguồn tin: Quyết định 81/QĐ-UBND ngày 10/01/2020

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây