DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP

Thứ sáu - 20/03/2020 03:31
Danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng vào công chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
I. DANH MỤC TÀI LIỆU KIẾN THỨC CHUNG

1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (Chương I, II)

2. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Chương I, II, III)

3. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư (Chương I: Điều 3; Chương II: Mục 1: Điều 7, 8, 9)

4. Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương

II. DANH MỤC TÀI LIỆU KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ 


1. Vị trí việc làm: Chuyên viên Quản lý về văn hóa làm việc tại Phòng Quản lý văn hóa thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

1.1. Luật Quảng cáo năm 2012 (Chương II, III).

1.2. Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ Karaoke, dịch vụ vũ trường.

1.3. Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.

1.4. Nghị định số 23/2019/NĐ-CP ngày 26/02/2019 của Chính phủ quy định về hoạt động triển lãm.

1.5. Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

1.6. Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo (Điều 2: Từ khoản 1 đến khoản 21).

1.7. Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị.

2. Vị trí việc làm: Chuyên viên Quản lý Dự án đầu tư (lĩnh vực xây dựng) làm việc tại Phòng Tài chính - Đầu tư thuộc Sở Tài chính.

2.1. Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 (Chương I, Chương II: Điều 30 - Điều 34, Chương III: Điều 37 - Điều 40, Chương IV: Điều 41 - Điều 46, Điều 48, Chương V, Chương VI).

2.2. Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng (Chương I, Chương II).

2.3. Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ (Điều 1).

2.4. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (Chương I, IV, V, VI).

2.5. Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm.

2.6. Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

2.7. Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

2.8. Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị.

3. Vị trí việc làm: Chuyên viên Quản lý kế hoạch và đầu tư làm việc tại Phòng Khoa giáo văn xã thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3.1. Luật Đầu tư công năm 2019 (Điều 17, 19 - 21, 35, 37 - 45).

3.2. Luật Đấu thầu năm 2013 (Chương I, IV, VI).

3.3. Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025.

3.4. Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới.

3.5. Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý giai đoạn 2017 - 2020.

3.6. Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh về việc quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 - 2020.

3.7. Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh quy định về thực hiện duy tu bảo dưỡng công trình hạ tầng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2020.

3.8. Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của UBND tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị

Tác giả: Văn phòng Sở

Nguồn tin: Phòng CCVC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây