Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Pháp luật với mọi người"

Chủ nhật - 25/10/2020 20:46
Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 và cuộc thi pháp luật trực tuyến của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp Quảng Tri
Thực hiện Công văn số 949/STP-PBGDPL ngày 21/10/2020 của Sở Tư pháp về việc Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Pháp luật với mọi người", đề nghị toàn thể CBCCVC Sở Nội vụ tham gia cuộc thi theo các thông tin cụ thể dưới đây:

- Địa chỉ trang thi: https://pbgdpl.moj.gov.vn hoặc trang http://sotuphapquangtri.gov.vn (bấm vào banner dẫn đến trang chủ của cuộc thi.

- Thời gian: Từ ngày 20/10 đến hết ngày 20/11/2020

- Số uộng câu hỏi: 20 câu

- Thể lệ và thông tin về cuộc thi: Xem trên trang chủ của cuộc thi tại địa chỉ: https://pbgdpl.moj.gov.vn.