Quy định mới về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện

Thứ năm - 15/05/2014 05:32
Ngày 05/5/2014 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi tắt là Nghị định 37) thay thế Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi tắt là Nghị định 14) và Nghị định số 12/2010/NĐ-CP ngày 26/02/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi tắt là Nghị định 12)
Hình minh họa
Hình minh họa
Ngày 05/5/2014 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi tắt là Nghị định 37) thay thế Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi tắt là Nghị định 14) và Nghị định số 12/2010/NĐ-CP ngày 26/02/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số  điều của Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi tắt là Nghị định 12).
Nghị định 37 có bố cục cơ bản giống Nghị định 14, gồm 4 chương, 14 điều; Nghị định này tiếp tục kế thừa những những quy định còn phù hợp của Nghị định 14 và Nghị định 12 đồng thời đã sửa đổi, bổ sung một số quy định mới như sau:
 
Về chế độ làm việc và trách nhiệm của Trưởng phòng: Điều 6 Nghị định 14 ghi tiêu đề: Chế độ làm việc của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và trách nhiệm của Trưởng phòng, thì tiêu đề của Điều 6 Nghị định 37 ngắn gọn hơn là: Chế độ làm việc và trách nhiệm của Trưởng phòng. Ngoài thừa kế quy  định: Cơ quan chuyên môn Ủy ban nhân dân cấp huyện làm việc theo chế độ thủ trưởng, Nghị định 37 còn có quy định mới là: theo Quy chế làm việc của ủy ban nhân dân cấp huyện; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ.
Việc quy định nguyên tắc làm việc trên nhằm tạo chủ động cho các cơ quan chuyên môn UBND cấp huyện xây dựng quy chế làm việc và thực hiện theo quy chế đó, đồng thời đảm bảo mọi quyết định của cơ quan chuyên môn UBND cấp huyện đều được thực hiện theo quy trình, trình tự, thủ tục chặt chẻ theo quy định.
          Về Tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện.
          Nghị định 37 quy định cơ bản giống Nghị định 14 về số lượng các phòng chuyên môn (quy định cứng là 10) và chức năng của các phòng chuyên môn, bên cạnh đó có một số quy định mới như sau:
          Về Phòng Nội vụ: So với Nghị định 14, thì Nghị định 37 có quy định mới, quy định thêm Phòng Nội vụ tham mưu giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước về các lĩnh vực sau: Vị trí việc làm; cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; công tác thanh niên.
          Đây là những quy định mới bổ sung chức năng của Phòng Nội vụ cho phù hợp với quy định của Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức và các quy định mới khác.
Về Phòng Tư pháp: So với Nghị định 14, thì Nghị định 37 có quy định mới, quy định thêm Phòng Tư pháp tham mưu giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước về các lĩnh vực sau: Theo dõi thi hành pháp luật; nuôi con nuôi; bồi thường Nhà nước; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Đây là những quy định mới bổ sung chức năng của Phòng Tư pháp cho phù hợp với quy định hiện hành; việc bổ sung thêm chức năng tham mưu Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, nhằm lấp đi khoảng trống chức năng từ trước đến nay chưa giao cho cơ quan nào quản lý.
Đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch: So với Nghị định 14, thì Nghị định 37 có quy định mới tham mưu giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài sản.
Đối với Phòng Văn hóa và Thông tin: So với Nghị định 14, thì Nghị định 37 có quy định mới tham mưu giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Truyền hình; thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại.
Đối với Phòng Y tế: So với Nghị định 14, thì Nghị định 37 bổ sung thêm chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch hóa gia đình.
Đối với Văn phòng HĐND và UBND hoặc Văn phòng UBND nơi thí điểm không tổ chức HĐND: So với Nghị định 12 và Nghị định 14, thì Nghị định 37 có quy định mới tham mưu giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước về lĩnh vực: Trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông;...              Thực ra công việc này theo quy định của Quyết định 93/2007/QĐ-TTg về ban hành  Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, thì  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở Ủy ban nhân dân cấp huyện đặt tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, chịu sự quản lý toàn diện của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.  Tuy nhiên Nghị định 14 chưa quy định, nay quy định bổ sung cho đầy đủ hơn.
Về cơ quan chuyên môn được tổ chức để phù hợp với từng loại hình đơn vị hành chính cấp huyện: So với Nghị định 14, thì Nghị định 37 quy định mới: Phòng Kinh tế hạ tầng thay cho  Phòng Công thương trước đây, theo đó quy định bổ sung cho phòng Kinh tế hạ tầng quản lý thêm một số lĩnh vực mới so với Phòng Công thương trước đây là: Khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao.
 Như vậy Nghị định 37 quy định mới một số nội dung nhằm đảm bảo quản lý bao quát hết các lĩnh vực cần thiết, tránh chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính thông suốt, hiện đại, nâng cao hiệu lực quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước.
Nghị định 37 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/6/2014.

Tác giả: Nguyễn Văn Bảy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây