Huyện Vĩnh Linh thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023

Chủ nhật - 11/06/2023 23:12
UBND huyện Vĩnh Linh thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023 như sau
I. Số lượng, vị trí việc làm, điều kiện và phương thức tuyển dụng.
1. Số lượng và vị trí việc làm cần tuyển: 15 chỉ tiêu.
1.1. Cấp tiểu học:
13 chỉ tiêu chỉ tiêu Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29), gồm:
- 01 giáo viên văn hóa tiểu học; yêu cầu tốt nghiệp Cử nhân trở lên ngành sư phạm Tiểu học.
- 01 giáo viên Thể dục; yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Giáo dục thể chất, Huấn luyện thể thao.
- 02 giáo viên Tin học; yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Sư phạm Tin học, Máy tính, Công nghệ thông tin.
- 09 giáo viên Tiếng Anh; yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Sư phạm tiếng Anh; Ngôn ngữ tiếng Anh.
Đối với các thí sinh có bằng đại học ngành Máy tính, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ tiếng Anh phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
1.3. Cấp trung học cơ sở:
02 chỉ tiêu giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.32):
- 01 giáo viên Toán; yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Toán.
- 01 giáo viên Thể dục; yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Giáo dục thể chất, Huấn luyện thể thao.
2. Điều kiện chung.
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Có phiếu đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;
+ Về văn bằng đào tạo ở nước ngoài: Bằng tiến sĩ, thạc sĩ, đại học và các văn bằng trình độ tương đương do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Cục quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định tại
 
Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam
+ Đối với các trường hợp có ngành/chuyên ngành đào tạo trên văn bằng được cấp từ năm 2022 trở về trước nhưng hiện nay đã được điều chỉnh, thay đổi tên gọi thì phải có xác nhận của cơ sở đào tạo là ngành/chuyên ngành đó thuộc ngành đang được tuyển dụng.
- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
- Đáp ứng các điều kiện khác (nếu có) theo yêu cầu của vị trí việc làm.
* Những người không được tham gia dự tuyển:
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.
3. Phương thức tuyển dụng.
Thực hiện tuyển dụng thu hút, tạo nguồn theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP và đối tượng là người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật giáo dục (được UBND huyện Vĩnh Linh đề nghị cử đi học) trước, sau đó tổ chức xét tuyển theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP nếu còn chỉ tiêu.
II. Hình thức tuyển dụng.
1. Tuyển dụng theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.
1.1. Đối tượng tuyển dụng:
Ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn tại mục I của Thông báo này, thí sinh đăng ký dự tuyển phải đảm bảo một trong các điều kiện sau (tại điểm 1.1.1 hoặc 1.1.2, hoặc 1.1.3):
1.1.1. Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật thanh niên (từ đủ 16 đến 30 tuổi) tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:
a. Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;
b. Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;
c. Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.
1.1.2. Người có trình độ thạc sĩ trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật thanh niên (từ đủ 16 đến 30 tuổi) tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:
a. Đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a hoặc điểm b hoặc điểm c khoản 1.1.1 mục II của Thông báo này;
b. Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.
1.1.3. Người có trình độ tiến sĩ trong độ tuổi quy định tại Điều 23 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ (dưới 35 tuổi) tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại điểm a và điểm b khoản 1.1.2 mục II của Thông báo này.
1.2. Hình thức tuyển dụng:
Tuyển dụng theo hình thức xét tuyển được thực hiện theo 2 vòng như sau:
- Vòng 1: Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có);
- Vòng 2: Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
1.3. Xác định người trúng tuyển:
a. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau:
- Có kết quả thi vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
- Có số điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên tại mục 1.4 (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
b. Trường hợp có 02 người trở lên có kết quả thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên bằng nhau thì người có điểm thi ở vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
1.4. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:
a. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
b. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
c. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
1.5. Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương sau tuyển dụng:
Thực hiện theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số 140/2017/NĐ-CP.
2. Tuyển dụng đối với đối tượng là người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật giáo dục.
2.1. Đối tượng tuyển dụng:
Ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn tại mục I của Thông báo này, thí sinh đăng ký dự tuyển phải là người học theo chế độ cử tuyển và là đối tượng được UBND huyện Vĩnh Linh đề nghị cử đi học.
2.2. Hình thức tuyển dụng:
Tuyển dụng theo hình thức xét tuyển được thực hiện theo 2 vòng như sau:
- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
- Vòng 2: Thi nghiệp vụ chuyên ngành.
+ Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, năng lực, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
+ Hình thức thi: Phỏng vấn
+ Thời gian thi: 30 phút.
+ Thang điểm: 100 điểm
2.2. Cách xác định người trúng tuyển, đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:
Áp dụng như quy định tại điểm 1.3, 1.4 khoản 1 mục II của Thông báo này.
3. Tuyển dụng theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
3.1. Đối tượng tuyển dụng:
Đảm bảo yêu cầu và điều kiện tại mục I của Thông báo này.
3.2. Hình thức tuyển dụng:
Tuyển dụng theo hình thức xét tuyển được thực hiện theo 2 vòng như sau:
- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
- Vòng 2: Thi nghiệp vụ chuyên ngành.
+ Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, năng lực, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
+ Hình thức thi: Thi viết.
+ Thời gian thi: 180 phút.
+ Thang điểm: 100 điểm.
3.3. Cách xác định người trúng tuyển, đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:
Áp dụng như quy định tại điểm 1.3, 1.4 khoản 1 mục II của Thông báo này.
III. Phiếu đăng ký dự tuyển; thời gian, địa điểm nhận phiếu đăng ký và phí tuyển dụng.
1. Phiếu đăng ký dự tuyển.
- Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp 01 phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định (tùy theo đối tượng để sử dụng mẫu phiếu) tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.
- Người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.
2. Thời gian nhận phiếu đăng ký: 30 ngày kể từ ngày 12/6/2023.
3. Địa điểm nhận phiếu đăng ký:
Phòng Nội vụ huyện Vĩnh Linh, số 01 đường Huyền Trân Công Chúa, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.
4. Phí tuyển dụng:
500.000 đồng/thí sinh (chỉ thu phí tuyển dụng đối với những trường hợp đủ điều kiện và yêu cầu theo vị trí việc làm cần tuyển dụng).
5. Các nội dung khác: Sau khi kết thúc thời hạn nhận phiếu đăng ký dự tuyển, UBND huyện Vĩnh Linh sẽ thông báo tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm xét tuyển cụ thể và các nội dung liên quan trên cổng thông tin điện tử huyện Vĩnh Linh tại địa chỉ https://vinhlinh.quangtri.gov.vn (Các thí sinh đăng ký dự tuyển lưu ý thường xuyên cập nhật thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng trên cổng thông tin điện tử huyện Vĩnh Linh).
UBND huyện Vĩnh Linh thông báo để các đối tượng có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký tham gia dự tuyển. Mọi chi tiết liên hệ trực tiếp với phòng Nội vụ huyện Vĩnh Linh để được hướng dẫn cụ thể (số điện thoại liên hệ 0233.3.624.797)

Tác giả: Lê Đại Hành

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây