Báo cáo bổ sung số liệu Kế hoạch số người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023

Thứ tư - 27/04/2022 22:37
Thực hiện Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 54/SNV-TCBC ngày 14/01/2022 để hướng dẫn và yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch số lượng người làm việc năm 2023. Đến nay, Sở Nội vụ đã nhận được đầy đủ báo cáo của các cơ quan, đơn vị
Tuy nhiên, ngày 24/4/2022 Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 1622/BNV-TCBC về kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023, trong đó yêu cầu báo cáo bổ sung một số nội dung trong kế hoạch số lượng người làm việc năm 2023.
Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh, trình Bộ Nội vụ kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023 theo yêu cầu của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo theo các nội dung như sau:
  1. Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố:
  1. Báo cáo số trường, số lớp, số học sinh và số lượng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, hợp đồng lao động của các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý theo các Phụ lục kèm theo, gồm: 3, 3A, 3B, 3C.
Để số liệu báo cáo chính xác, thống nhất đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố kế thừa số liệu người làm việc được giao năm 2022, số có mặt tại thời điểm 31/3/2022 và số kế hoạch năm 2023 đã báo cáo theo yêu cầu của Sở Nội vụ tại Công văn số 54/SNV-TCBC ngày 14/01/2022, đã được Sở Nội vụ thẩm định và tổng hợp (gửi kèm theo Công văn này (Phụ lục 2A,2B,2C).
  1. Đánh giá việc thực hiện xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công:
- Kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, khó khăn..., trong đó báo cáo rõ số lượng đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công ngoài công lập của từng ngành, lĩnh vực (giáo dục, y tế, sự nghiệp khác...) hiện có theo Phụ lục 3E kèm theo.
- Dự kiến việc thực hiện xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công năm 2023, trong đó báo cáo rõ số lượng đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công ngoài công lập của từng ngành, lĩnh vực tăng/giảm so với số hiện có.
c) Ngoài ra, đối với Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP[1].
2. Sở Y tế
a) Báo cáo kế hoạch giường bệnh và biên chế viên chức tại các cơ sở y tế năm 2023 thuộc phạm vi quản lý theo Phụ lục 3D kèm theo.
b) Đánh giá việc thực hiện xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công:
- Kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, khó khăn..., trong đó báo cáo rõ số lượng đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công ngoài công lập thuộc lĩnh vực y tế hiện có theo Phụ lục 3E kèm theo.
- Dự kiến việc thực hiện xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công năm 2023, trong đó báo cáo rõ số lượng đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công ngoài công lập của lĩnh vực y tế tăng/giảm so với số hiện có.
3. Sở Tài chính
Báo cáo việc đẩy mạnh mức độ tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể:
a) Báo cáo kết quả phê duyệt đề án tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP và Nghị định số 60/2021/NĐ-CP[2].
b) Dự kiến nâng cao mức độ tự chủ về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023, trong đó báo cáo rõ một số nội dung sau:
- Đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: ... đơn vị, tăng/giảm ... đơn vị so với năm 2021.
- Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: ... đơn vị, tăng/giảm so với năm 2021, trong đó:
+ Đơn vị tự bảo đảm từ 70% đến dưới 100% chi thường xuyên: ... đơn vị, tăng/giảm ... đơn vị so với năm 2021.
+ Đơn vị tự bảo đảm từ 30% đến dưới 70% chi thường xuyên: ... đơn vị, tăng/giảm ... đơn vị so với năm 2021.
+ Đơn vị tự bảo đảm từ 10% đến dưới 30% chi thường xuyên: ... đơn vị, tăng/giảm ... đơn vị so với năm 2021.
- Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: ... đơn vị, tăng/giảm ... đơn vị so với năm 2021.
- Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: ... đơn vị, tăng/giảm ... đơn vị so với năm 2021.
  1. Báo cáo đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Nội vụ, trước ngày 10/5/2022; bản mềm gửi qua địa chỉ Email: nguyenxuanrang@quangtri.gov.vn; các biểu mẫu có thể tải về từ trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ: https://noivuquangtri.gov.vn/download/.
Quá trình thực hiện, vấn đề gì chưa rõ đề nghị liên hệ Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ - Sở Nội vụ, điện thoại: 0533.575085 để được hướng dẫn

Tải biểu mẫu tại đây
 
[1] Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo
[2] Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Tác giả: Lê Đại Hành

Nguồn tin: Phòng TCBC & TCPCP

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây