Kế hoạch Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận giáo viên vào làm việc tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Quảng Trị

Thứ ba - 16/05/2023 05:31
Sở GDĐT Quảng Trị ban hành kế hoạch kiểm tra, sát hạch tiếp nhận giáo viên vào làm việc tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn như sau
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Việc kiểm tra, sát hạch tiếp nhận giáo viên vào làm việc tại Trường trung học phổ thông (THPT) chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Quảng Trị (gọi tắt là Trường Chuyên) nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi, tâm huyết với nghề, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của Trường Chuyên.

2. Yêu cầu

- Việc kiểm tra, sát hạch tiếp nhận giáo viên vào làm việc tại Trường Chuyên  được thực hiện trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được UBND tỉnh giao hằng năm và phải đảm bảo số lượng giáo viên theo định mức quy định;
- Việc kiểm tra, sát hạch tiếp nhận giáo viên vào làm việc tại Trường Chuyên thực hiện công khai, công bằng, dân chủ theo kế hoạch và phải được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định hiện hành.

II. CHỈ TIÊU

1. Số lượng, vị trí và chỉ tiêu giáo viên cần tiếp nhận

- 03 chỉ tiêu giáo viên, trong đó:
+ 01 Giáo viên THPT hạng III trở lên môn Hóa học;
+ 01 Giáo viên THPT hạng III trở lên môn Địa lý;
+ 01 Giáo viên THPT hạng III trở lên môn Tiếng Anh;

2. Nguyên tắc thực hiện
- Thực hiện tiếp nhận giáo viên từ các đơn vị trực thuộc Sở, đảm bảo tiêu chuẩn điều kiện tại các mục 1, 2, 3 nội dung III của kế hoạch này;
- Sau khi thực hiện việc tiếp nhận, nếu còn chỉ tiêu, thì thực hiện tuyển dụng các đối tượng thu hút theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chỉnh phủ;

III. KIỂM TRA, SÁT HẠCH TIẾP NHẬN GIÁO VIÊN

1. Quy định chung về tiếp nhận

Tiếp nhận giáo viên dạy các môn Hóa học, Địa lý và Tiếng Anh là viên chức trong chỉ tiêu số người được cấp có thẩm quyền giao đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Sở trên địa bàn tỉnh. 

2. Tiêu chuẩn

Giáo viên đăng ký dự tuyển theo hình thức tiếp nhận đảm bảo ít nhất một trong các tiêu chuẩn, điều kiện sau:
- Giáo viên có trình độ Tiến sĩ đúng chuyên ngành dự tuyển (tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học).
- Giáo viên thuộc đối tượng được tuyển dụng vào viên chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chỉnh phủ;
- Giáo viên có trình độ Thạc sĩ (tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học) hoặc giáo viên tốt nghiệp đại học Sư phạm chính quy loại khá trở lên đúng chuyên ngành dự tuyển và đạt ít nhất một trong các thành tích sau:
+ Đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và nguyên là học sinh THPT đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh trở lên (môn đạt giải trùng với môn dự tuyển);
+ Giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp tỉnh đã tham gia giảng dạy, bồi dưỡng trực tiếp có học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh trong thời gian 05 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
+ Là thành viên Hội đồng bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi Quốc gia.

3. Điều kiện

- Có đủ sức khỏe để công tác, có đủ hồ sơ theo quy định và đơn tự nguyện công tác lâu dài tại trường Chuyên;
- Được xếp loại viên chức Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 02 năm liền kề đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển;
- Có trình độ ngoại ngữ (Chứng chí Tiếng Anh B1 hoặc Chứng chỉ tương đương đối với giáo viên môn Hóa học, Địa lý và Chứng chỉ Tiếng Anh C1 đối với giáo viên môn Tiếng Anh);
- Có Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ A, B, C Tin học.

4. Hồ sơ của giáo viên tham gia dự tuyển

a) Hồ sơ dự tuyển: Giáo viên dự tuyển nộp hồ sơ, gồm có:

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ;
- Bản đánh giá, xếp loại viên chức trong 02 năm liền kề;
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;
- Bản sao giấy khai sinh hoặc Chứng minh nhân dân (Căn cước công dân);
- Giấy khám sức khỏe còn hiệu lực theo quy định.

5. Hình thức, nội dung tiếp nhận giáo viên 

Việc tiếp nhận giáo viên thông qua hình thức kiểm tra, sát hạch.
Viên chức tham gia dự tuyển để tiếp nhận được thực hiện theo 2 vòng như sau:
- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại hồ sơ đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
- Vòng 2: Kiểm tra, sát hạch theo hình thức thi viết và thực hành giảng dạy.
+ Kiểm tra viết: Thí sinh làm bài viết, thời gian 120 phút, thang điểm 20, tính hệ số 2. Nội dung về những kiến thức trọng tâm của môn học trong chương trình THPT và chương trình chuyên (của môn tham gia xét tuyển).
+ Thực hành giảng dạy: Thí sinh dạy 02 tiết (lớp 11 theo chương trình trung học phổ thông), thang điểm 20/tiết, tính hệ số 1 trên mỗi tiết (theo phiếu chấm điểm tiết dạy được Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch duyệt).

6. Xác định người đạt yêu cầu trong tuyển dụng

- Điều kiện xét trúng tuyển: Có đầy đủ hồ sơ theo quy định, bài kiểm tra viết phải đạt 50% điểm trở lên; điểm thực hành giảng dạy mỗi tiết phải đạt 65% điểm trở lên.
- Cách tính điểm trúng tuyển: Điểm trúng tuyển = Điểm bài viết (nhân hệ số 2) + Tổng điểm thực hành 02 tiết giảng dạy, lấy từ cao xuống thấp để công nhận trúng tuyển hay không trúng tuyển; nếu trường hợp thí sinh dự thi có điểm trúng tuyển bằng nhau thì ưu tiên chọn thí sinh theo thứ tự sau:
+ Có điểm bài kiểm tra viết cao hơn;
+ Có điểm ưu tiên theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP;
+ Nếu tổng số điểm vẫn bằng nhau thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng xác định người trúng tuyển qua xem xét kết quả học tập và thành tích đạt được trong quá trình công tác.

7. Thực hiện quy trình tiếp nhận

Trên cơ sở đánh giá của Hội đồng kiểm tra, sát hạch, chỉ tiêu biên chế và nhu cầu của đơn vị, Hiệu trưởng Trường Chuyên gửi tờ trình kèm hồ sơ đánh giá của Hội đồng và danh sách giáo viên dự tuyển đạt yêu cầu đề nghị Giám đốc Sở GDĐT thực hiện quy trình tiếp nhận, bố trí công tác.

IV. THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH TIẾP NHẬN

Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận giáo viên: Do Giám đốc Sở GDĐT quyết định thành lập. Số lượng, cơ cấu của Hội đồng: Có tối thiểu là 7 người, gồm:
1. Chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo Sở GDĐT hoặc Trưởng phòng thuộc Sở hoặc Hiệu trưởng Trường Chuyên.
2. Phó Chủ tịch Hội đồng là Trưởng phòng thuộc Sở, Hiệu trưởng Trường Chuyên hoặc Phó Hiệu trưởng Trường  Chuyên.
3. Ủy viên Hội đồng là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Chuyên viên Sở GDĐT; Thành viên Hội đồng bộ môn cấp tỉnh; Tổ trưởng, Tổ phó tổ chuyên môn, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh có cùng chuyên môn, có uy tín đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Sở (nếu cần).
4. Thư ký Hội đồng là Thư ký Hội đồng giáo dục hoặc giáo viên của Trường Chuyên.
- Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo ý kiến mà Chủ tịch Hội đồng đã biểu quyết.
- Hội đồng có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
+ Thành lập các Ban giúp việc: Ban kiểm tra Hồ sơ, Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban chấm phúc khảo (nếu có); Ban kiểm tra sát hạch khi tổ chức thi thực hành 2 tiết dạy tại vòng 2;
+ Kiểm tra hồ sơ dự tuyển, chuẩn bị hồ sơ phục vụ cho Hội đồng,  tổ chức thi, chấm thi, chấm phúc khảo theo quy chế;
+ Báo cáo Giám đốc Sở GDĐT quyết định công nhận kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận;
+ Tham mưu Giám đốc Sở giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhân;
+ Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
- Không bố trí những người có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của người dự tuyển hoặc của bên vợ (chồng) của người dự tuyển; vợ hoặc chồng, con đẻ hoặc con nuôi của người dự tuyển hoặc những người đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật làm thành viên Hội đồng, thành viên các Ban giúp việc của Hội đồng.
- Giám đốc Sở GDĐT quyết định thành lập Ban Giám sát Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận giáo viên vào làm việc tại Trường Chuyên.

V. QUY TRÌNH VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

         1. Thông báo chỉ tiêu kiểm tra, sát hạch tiếp nhận giáo viên trên Báo Quảng Trị và Cổng thông tin điện tử (http://www.quangtri.edu.vn) Sở GDĐT;
         2. Thu nhận hồ sơ:
         - Thời gian: Từ ngày 15/5/2023 đến trước 17 giờ ngày 25/5/2023.
         - Hình thức: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
         - Địa điểm:  Phòng TCCB - CTTT, Sở GDĐT, số 136 Quốc Lộ 9 - thành phố Đông Hà - tỉnh Quảng Trị.
         3. Thành lập Hội đồng và các Ban giúp việc Hội đồng trước ngày 20/5/2023;
         4. Tổng hợp hồ sơ, lập danh sách và tổ chức xét tuyển vòng 1 (chung) những người tham gia dự tuyển từ ngày 25/5/2023;
         5. Công bố danh sách những người dự tuyển vòng 2: Dự kiến trước 11 giờ 00 phút ngày 26/5/2023 trên cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT và niêm yết tại cơ quan Sở GDĐT;
         6. Tổ chức xét tuyển Vòng 2
         - Tổ chức kiểm tra, sát hạch phần thực hành 2 tiết dạy: (thí sinh có mặt tại Trường Chuyên vào lúc 14 giờ 30 ngày 26/5/2023 để bốc thăm lịch dạy).
+ Thời gian: Ngày 29 - 30/5/2023.
+ Địa điểm tổ chức thực hành 2 tiết dạy/lớp: Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, số 106 Hùng Vương, Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị.
         - Tổ chức phần kiểm tra viết:
         + Thời gian: Ngày 05/6/2023.
- Địa điểm làm bài kiểm tra: Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, số 106 Hùng Vương, Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị hoặc Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo, số 136 Quốc Lộ 9, Đông Hà, Quảng Trị.
- Ngày 06/6/2023, tổ chức chấm phần kiểm tra viết và công bố kết quả chấm Vòng 2 trên cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT và niêm yết tại cơ quan Sở GDĐT.
7. Giám đốc Sở GDĐT quyết định công nhận kết quả trúng tuyển: trước ngày 10/6/2023.
8. Giám đốc Sở GDĐT ra quyết định tiếp nhận, bố trí giáo viên: Trước ngày 01/8/2023.
Các mốc thời gian trên áp dụng cho việc kiểm tra, sát hạch tiếp nhận giáo viên hiện đang công tác tại các đơn vị trường học trực thuộc Sở vào làm việc tại trường Chuyên. Nếu vẫn còn chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên cho trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn thì thực hiện theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, Sở GDĐT sẽ ban hành thông báo tiếp theo.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí: Kinh phí nhà nước được cấp trong nguồn chi thường xuyên của Sở GDĐT theo quy định hiện hành.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị tư tưởng
Triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo tiến độ thời gian và đúng quy trình theo quy định.
Phối hợp với các phòng thuộc Sở và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thực hiện kế hoạch hiệu quả.

2. Phòng GDTrH-GDTX

Phối hợp với phòng TCCB-CTTT để triển khai kế hoạch, đề xuất người tham gia các Ban giúp việc của Hội đồng theo yêu cầu.

3. Phòng KH-TC

Tham mưu bố trí ngân sách thực hiện kế hoạch theo quy định.
4. Thanh tra Sở
Tham gia thực hiện giám sát việc tổ chức kiểm tra, sát hạch.

5. Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

Thực hiện nhiệm vụ theo phân công tại kế hoạch này, chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí học sinh phục vụ thi các tiết dạy; thường xuyên liên hệ với Phòng TCCB-CTTT để thực hiện nhiệm vụ hiệu quả, đúng quy định của Pháp luật.

6. Các đơn vị trực thuộc Sở

Triển khai, quán triệt kế hoạch này đến giáo viên của đơn vị mình biết đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên của đơn vị đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo kế hoạch đăng ký kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.

Kế hoạch này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT (http://www.quangtri.edu.vn), website Sở Nội vụ (noivuquangtri.gov.vn), Báo Quảng Trị và niêm yết tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tác giả: Lê Đại Hành

Nguồn tin: Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây