Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức

Thứ tư - 27/10/2021 22:40
Căn cứ Công văn số 640/SNV-CCVC ngày 19/8/2021 của Sở Nội vụ Quảng Trị về thống nhất số lượng, chức danh tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở
  1. Chỉ tiêu tuyển dụng:
    1. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: 01 chỉ tiêu
Số lượng Vị trí việc làm Yêu cầu Ghi chú
01 Kỹ thuật viên (hạng IV) phụ trách Kiểm định điện, nhiệt, áp suất, hóa lý, X-quang.
 
Tốt nghiệp Trung cấp  trở lên;
Nhóm ngành: Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật; kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Công nghệ thông tin
Có các chứng chỉ đào tạo về:
-Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001
-Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO /IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO /IEC 17025
- Kiểm định viên công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng và điện tử ; 
- Kiểm định viên Cân bàn, cân đĩa , cân đồng hồ lò xo, Cân phân tích, Cân kỹ thuật
- Kiểm định viên Áp kế lò xo
- Kiểm định viên Đồng hồ nước lạnh
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên;
- Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTT.
Ưu tiên người có kinh nghiệm
 
    1. Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ: 08 chỉ tiêu
Số lượng Vị trí việc làm Yêu cầu Ghi chú
01 Kỹ sư (hạng III) phụ trách ứng dụng công nghệ nhà lưới, công nghệ tưới - Tốt nghiệp Đại học lên.
- Nhóm ngành: Sinh học, sinh học ứng dụng (trừ các ngành về chăn nuôi và thú y); ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên.
- Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTTT.
Ưu tiên người có kinh nghiệm. Điều kiện làm việc tại Trạm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Bắc Hướng Hóa
01 Kỹ thuật viên (hạng IV) phụ trách ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ về cây trồng - Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
- Nhóm ngành: Sinh học, Sinh học ứng dụng, Nông nghiệp (trừ các ngành về chăn nuôi và thú y)
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên.
- Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTTT.
Ưu tiên người có kinh nghiệm. Điều kiện làm việc tại Trạm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Bắc Hướng Hóa
02 Kỹ sư (hạng III) phụ trách Nghiên cứu và tổ chức sản xuất giống nấm - Tốt nghiệp Đại học trở lên.
- Nhóm ngành: Sinh học, Sinh học ứng dụng; các ngành: Công nghệ  kỹ thuật hóa học, Công nghệ thực phẩm.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên.
- Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTTT.
Ưu tiên người có kinh nghiệm. Điều kiện làm việc tại Trạm Nghiên cứu và Phát triển Nấm
01 Kỹ thuật viên (hạng IV) phụ trách Ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN trong nông nghiệp (trừ cây trồng) - Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
- Nhóm ngành: Nông nghiệp, Sinh học, Sinh học ứng dụng,
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên.
- Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTTT.
Ưu tiên người có kinh nghiệm. Điều kiện làm việc tại Trạm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Bắc Hướng Hóa
01 Kỹ thuật viên (hạng IV) phụ trách Ứng dụng và chuyển giao công nghệ về sơ chế, bảo quản, thị trường - Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
- Nhóm ngành: Sinh học, Sinh học ứng dụng, Nông nghiệp (trừ các ngành về chăn nuôi và thú y); các ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Marketing, Marketing thương mại, Quản trị bán hàng
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên.
- Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTTT.
Ưu tiên người có kinh nghiệm. Điều kiện làm việc tại Trạm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Bắc Hướng Hóa
01 Kỹ sư Ứng dụng và chuyển giao công nghệ về sơ chế, bảo quản, thị trường - Tốt nghiệp Đại học trở lên.
- Nhóm ngành: Sinh học, Sinh học ứng dụng, Nông nghiệp (trừ các ngành về chăn nuôi và thú y); các ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Marketing, Marketing thương mại, Quản trị bán hàng.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên.
- Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTTT.
Ưu tiên người có kinh nghiệm. Điều kiện làm việc tại Trạm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Bắc Hướng Hóa
01 Kế toán viên - Tốt nghiệp Đại học trở lên.
- Nhóm ngành: Kế toán – Kiểm toán; ngành Tài chính – Ngân hàng (có chứng chỉ nghiệp vụ về kế toán)
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên.
- Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTTT.
Ưu tiên người có kinh nghiệm

2. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển:
Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện theo từng vị trí việc làm trên, người dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn sau:
- Có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chấp hành sự phân công, bố trí của cơ quan có thẩm quyền.
- Đảm bảo các điều kiện dự tuyển theo quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
Tuyển dụng trước đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định tại Điều 2, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/20217 của Chính phủ (trừ các vị trí yêu cầu trình độ trung cấp trở lên và vị trí hỗ trợ phục vụ); sau đó tiếp nhận vào làm viên chức theo Điều 13, Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; cuối cùng tuyển dụng các trường hợp còn lại theo quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
3. Hồ sơ dự tuyển:
Người đăng ký dự tuyển nộp 1 Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (Mẫu Phiếu được đăng tải trên các Website: noivuquangtri.gov.vn, dostquangtri.gov.vn). Riêng đối với các trường hợp đủ điều kiện tuyển dụng theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP kèm theo hồ sơ quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP.
Sau khi có thông báo trúng tuyển, người trúng tuyển có trách nhiệm nộp hồ sơ đến đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định. Hồ sơ gồm:
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). 
- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
- 02 phong bì có dán tem ghi rõ người nhận, địa chỉ liên lạc.
4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:
- Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Ngày 25/10/2021 - 25/11/2021
- Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị - 204 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
5. Hình thức, nội dung, thời gian và địa điểm tuyển dụng:
a) Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
b) Nội dung xét tuyển:
+ Kiểm tra các điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;
+ Kiểm tra thông qua phỏng vấn về các kiến thức chuyên ngành liên quan đến vị trí việc làm tuyển dụng; vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của đơn vị mà thí sinh đăng ký dự tuyển.
c) Thời gian xét tuyển:  Dự  kiến 30/11/2021.
d) Địa điểm xét tuyển: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị - 204 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
đ) Lệ phí xét tuyển: 500.000đ/thí sinh.
 Lưu ý:
- Khi nộp Phiếu dự tuyển, thí sịnh trực tiếp mang theo bản gốc các văn bằng, chứng chỉ liên quan để đối chiếu; 
- Thông báo này và Hồ sơ dự tuyển được đăng trên Báo Quảng Trị, và trên webside của Sở Nội vụ: noivuquangtri.gov.vn; Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị tại địa chỉ: http://www.dostquangtri.gov.vn.
- Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ số điện thoại: 0233.3595919; 0905405497 gặp chị Anh Trang ./.

Tác giả: Lê Đại Hành

Nguồn tin: Sở Khoa học và Công nghệ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây