Thông báo tài liệu ôn tập thi thăng hạng CDNN giáo viên THPT hạng II năm 2021

Thứ năm - 30/12/2021 20:08
Danh mục tài liệu ôn tập thi thăng hạng CDNN giáo viên THPT hạng II năm 2021 theo Thông báo số 95/TB-SNV ngày 30/12/2021 của Sở Nội vụ
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Thực hiện Đề án số 2628/ĐA-UBND ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ giáo viên THPT hạng III lên giáo viên THPT hạng II tỉnh Quảng Trị năm 2021; Quyết định số 2082/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc thành lập Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II tỉnh Quảng Trị năm 2021;
Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II tỉnh Quảng Trị năm 2021 thông báo tài liệu ôn tập, nội dung, hình thức thi thăng hạng CDNN giáo viên THPT hạng II năm 2021 như sau:
 1. Môn Kiến thức chung:
 1. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm
 2. Số lượng câu hỏi: 60 câu
 3. Thời gian thi: 60 phút
 4. Nội dung ôn tập:
 • Luật Viên chức năm 2010.
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019: Điều 2.
 • Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức: Chương III.
 • Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức: Chương I; Mục 3 Chương II; Điều 16, 19, 20, 21, 22 Chương III.
 • Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức: Chương I; Mục 1, 3 Chương II; Mục 4 Chương III; Chương IV.
 • Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo: Điều 3, 4, 5.
 • Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.
 • Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 08/6/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009.
 • Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.
 • Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên.
 1. Môn nghiệp vụ chuyên ngành:
 1. Hình thức thi: Thi viết
 2. Thời gian thi: 180 phút
 3. Nội dung ôn tập:
 • Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông: Mục II, III, VI, VII Chương trình tổng thể ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.
 • Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.
 • Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
 • Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông: Điều 1, 2, 4, 6, 9, 10, 11 Chương I; Điều 12, 13, 14 Chương II.
 • Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường phổ thông công lập: Điều 1, 2 Chương I; Điều 4 Chương II.
 • Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng.
 • Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.
 1. Môn ngoại ngữ:
 1. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm
 2. Số lượng câu hỏi: 30 câu
 3. Thời gian thi: 30 phút
 4. Nội dung ôn tập: Tiếng Anh, trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
 1. Môn tin học:
 1. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm
 2. Số lượng câu hỏi: 30 câu
 3. Thời gian thi: 30 phút
 4. Nội dung ôn tập: Trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
Hội đồng thi thăng hạng CDNN giáo viên THPT hạng II tỉnh Quảng Trị thông báo các cơ quan, đơn vị và các thí sinh dự thi được biết

Tác giả: Lê Đại Hành

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây