Thông báo tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn

Thứ sáu - 07/01/2022 03:07
Thực hiện Công văn số 6368/UBND-NC ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh về việc xét tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế năm 2021, Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ. Cụ thể như sau
I. Số lượng chỉ tiêu và vị trí việc làm cần tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn:
Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu, gồm:
1. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh:
01 chỉ tiêu tại vị trí việc làm: Chuyên viên Hành chính tổng hợp/phụ trách công tác kế hoạch, tổng hợp tại Phòng Kế hoạch tổng hợp thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành: Kinh tế học; các ngành: Kinh tế (thuộc các lĩnh vực), Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán.
2. Sở Nội vụ:
01 chỉ tiêu tại vị trí việc làm: Chuyên viên Quản lý tổ chức - biên chế tại Cơ quan Sở Nội vụ, tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành: Kinh tế học, Khoa học chính trị, Luật; các ngành: Kinh tế (thuộc các lĩnh vực), Khoa học quản lý, Quản lý công, Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng.
II. Điều kiện, tiêu chuẩn, đối tượng và ưu tiên trong tuyển dụng công chức
1. Điều kiện chung:
1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:
- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.
- Đủ 18 tuổi trở lên.
- Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.
- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng. Trong đó, về trình độ chuyên môn: Có trình độ chuyên môn, ngành đào tạo đảm bảo quy định đối với từng vị trí việc làm theo Mục I Thông báo này. Đối với văn bằng đào tạo ở nước ngoài (Bằng tiến sĩ, thạc sĩ, đại học và các văn bằng trình độ tương đương do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp) phải được Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam.
1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:
- Không đảm bảo các điều kiện nêu trên.
- Không cư trú tại Việt Nam.
- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.
2. Người đăng ký dự tuyển đáp ứng các điều kiện chung nêu trên và phải thuộc các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ. Cụ thể như sau:
2.1. Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:
a) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;
b) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;
c) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.
2.2. Người có trình độ thạc sĩ từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:
a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a hoặc điểm b hoặc điểm c khoản 2.1 Mục II Thông báo này;
b) Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.
2.3. Người có trình độ tiến sĩ dưới 35 tuổi tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêchuẩn quy định tại điểm a và điểm b khoản 2.2 Mục II Thông báo này.
3. Ưu tiên trong tuyển dụng công chức
3.1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển:
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn.
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn.
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn.
3.2. Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 3.1 Mục II này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn.
III. Nguyên tắc và phương thức tuyển dụng; nội dung xét tuyển và xác định người trúng tuyển
1. Nguyên tắc và phương thức tuyển dụng: Người đăng ký dự tuyển thuộc đối tượng và đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Mục II Thông báo này được tuyển dụng thông qua xét tuyển.
2. Nội dung xét tuyển:
- Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển theo các tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Mục II Thông báo này.
- Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức:
3.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:
a) Có kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) đảm bảo theo các tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Mục II Thông báo này và có kết quả phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đạt từ 50 điểm trở lên;
b) Có kết quả điểm phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 3 Mục II Thông báo này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
3.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 3.1 Mục III Thông báo này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.
3.3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
IV. Phiếu đăng ký dự tuyển, thời gian, hình thức tiếp nhận Phiếu, lệ phí dự tuyển, tài liệu ôn tập
1. Phiếu đăng ký dự tuyển:
1.1. Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tại Phụ lục kèm theo Thông báo này (áp dụng cho thí sinh đăng ký dự tuyển theo chính sách thu hút theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ). Bấm để tải
1.2. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, kê khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trong Phiếu đăng ký dự tuyển đã kê khai; nếu kê khai không đúng thông tin, giả mạo văn bằng, chứng chỉ thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí trở lên, khai không đúng sự thật sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi hoặc bị hủy kết quả tuyển dụng.
Phiếu đăng ký dự tuyển có thể viết tay hoặc đánh máy; phiếu không được tẩy xóa, sửa chữa và người đăng ký dự tuyển phải ký tên vào từng trang của Phiếu đăng ký dự tuyển của mình.
2. Thời gian, hình thức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:
a) Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng (tính từ ngày ký ban hành và đăng tải trên website của Sở Nội vụ).
b) Hình thức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị (tại website: dichvucong.quangtri.gov.vn) theo hướng dẫn tại website của Sở Nội vụ: noivuquangtri.gov.vn. Bấm để tải file hướng dẫn
3. Lệ phí tuyển dụng công chức
Theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (500.000 đồng/thí sinh). Người nộp phiếu đăng ký dự tuyển đồng thời nộp lệ phí xét tuyển công chức theo quy định (theo hướng dẫn tại website của Sở Nội vụ: noivuquangtri.gov.vn).
4. Tài liệu ôn tập: Danh mục tài liệu ôn tập đối với từng vị trí việc làm được đính kèm Thông báo này và được đăng tải trên website: noivuquangtri.gov.vn. Bấm để tải
Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh (tại địa chỉ http://www.quangtri.gov.vn), Báo Quảng Trị (báo in và báo điện tử http://www.baoquangtri.vn), Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và niêm yết tại trụ sở UBND tỉnh, Sở Nội vụ; trụ sở cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng.
Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo chỉ tiêu biên chế năm 2021 để những người có điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự tuyển

Tác giả: Lê Đại Hành

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây