Tìm kiếm file

Biểu mẫu đề xuất biên chế sự nghiệp giai đoạn 2022-2026

Sở Nội vụ nhận được Công văn số 5282/BNV-TCBC ngày 21/10/2021 của Bộ Nội vụ về báo cáo tổng kết thực hiện, quản lý biên chế giai đoạn 2016-2021, đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026; để có cơ sở báo cáo Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung sau:
1. Báo cáo số lượng biên chế sự nghiệp và hợp đồng lao động được giao năm 2015 và năm 2021 theo biểu số 3C và 3D kèm theo.
2. Đề xuất biên chế sự nghiệp giai đoạn 2022-2026 và hằng năm, bảo đảm thực hiện theo các nguyên tắc và căn cứ sau:
a) Nguyên tắc
- Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của từng cấp, từng ngành, từng địa phương trong xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; nhất là các chủ trương của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập; tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 Hội nghị Trung ương 6 khoá XII và Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị khóa XI[1].
- Gắn với việc rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong của các đơn vị; bảo đảm khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo để một tổ chức, một người có thể đảm nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức, một người chủ trì và chịu trách nhiệm chính.
- Gắn với việc xây dựng, áp dụng vị trí việc làm (VTVL) trong quản lý, sử dụng viên chức, người lao động và nghiên cứu cải cách chính sách tiền lương.
- Gắn tinh giản biên chế với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức trong các đơn vị; thu hút người thực sự có đức, có tài vào làm việc trong đơn vị.
- Bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, dân chủ; gắn với việc xây dựng chính phủ điện tử, chính quyền điện tử giai đoạn 2022-2026; không thực hiện cào bằng việc tinh giản biên chế giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị, vùng miền, ngành, lĩnh vực. Các địa phương, cơ quan, đơn vị không sử dụng hết số biên chế được giao thì thực hiện cắt giảm cho phù hợp.
- Bảo đảm bố trí đủ nguồn lực và có cơ chế, chính sách phù hợp đối với những viên chức chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy. Đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công để chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ về tài chính, giảm số lượng người hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
b) Căn cứ
- Số lượng VTVL của địa phương, đơn vị được xác định theo danh mục VTVL và khối lượng công việc của từng VTVL.
- Lộ trình cải cách thủ tục hành chính của địa phương, đơn vị giai đoạn 2022-2026.
- Thực tế sử dụng biên chế được giao giai đoạn 2016-2021; khả năng đáp ứng khối lượng công việc hiện tại của viên chức và dự kiến nhiệm vụ mới phát sinh giai đoạn 2022-2026.
- Mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin.
- Đối với cơ quan, đơn vị ở địa phương, còn phải căn cứ vào quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và đặc điểm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
c) Đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026 và hằng năm
Giai đoạn 2022-2026, thực hiện chủ trương tinh giản tối thiểu 10% đối với biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước[2], các địa phương, cơ quan, đơn vị đề xuất[3] (Biểu mẫu 3C và 3D kèm theo):
Đề xuất tổng biên chế từng năm và tỷ lệ biên chế chia theo từng nhóm VTVL[4] hằng năm, bảo đảm tổng biên chế năm sau giảm so với năm trước và cả giai đoạn 2022-2026 giảm ít nhất theo số lượng; trong đó, bảo đảm cơ cấu viên chức theo hướng vị trí chuyên môn, nghiệp vụ chiếm tỉ lệ ít nhất 65%[5]; riêng đối với sự nghiệp giáo dục trường hợp tăng lớp, tăng số học sinh dẫn đến tăng định mức số người làm việc, đề xuất số tăng để được xem xét.
Để việc phân nhóm vị trí việc làm trong báo cáo được chính xác, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị tham khảo việc phân nhóm của danh mục vị trí việc làm khối sự nghiệp đã được Bộ Nội vụ tổng hợp (sao gửi kèm).
3. Đề xuất, kiến nghị:
4. Báo cáo đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Nội vụ, trước ngày 9/11/2021; bản mềm gửi qua địa chỉ Email: nguyenxuanrang@quangtri.gov.vn; các biểu mẫu có thể tải về từ trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ: https://noivuquangtri.gov.vn/vi/download/Cac-bieu-mau-thu-thap-so-lieu/.
Quá trình thực hiện, vấn đề gì chưa rõ đề nghị trao đổi với Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ - Sở Nội vụ, qua số điện thoại: 0533.575085
 
[1] Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
[2] Nghị quyết số 19: “Đến năm 2025 tiếp tục giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021”.
[3] Địa phương, cơ quan, đơn vị nào đã hoàn thiện danh mục VTVL, đề nghị đề xuất tổng biên chế từng năm, thống kê chi tiết chia theo 04 nhóm VTVL. Nếu chưa hoàn thiện danh mục VTVL, đề nghị đề xuất tổng biên chế của từng năm giai đoạn 2022-2026, thống kê ở các cột tổng chung.
[4] Quy định VTVL làm được xác định theo bốn nhóm: (1) VTVL lãnh đạo, quản lý; (2) VTVL nghiệp vụ chuyên ngành; (3) VTVL nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; (4) VTVL hỗ trợ, phục vụ.
  Thông tin chi tiết
Tên file:
Biểu mẫu đề xuất biên chế sự nghiệp giai đoạn 2022-2026
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
N/A
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Các biểu mẫu thu thập thông tin, số liệu
Gửi lên:
04/11/2021 23:37
Cập nhật:
04/11/2021 23:37
Người gửi:
admin
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
114.40 KB
Xem:
777
Tải về:
52
  Tải về
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay1,324
  • Tháng hiện tại28,544
  • Tổng lượt truy cập22,756,872
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây