Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập dự tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị năm 2024

Thứ năm - 22/02/2024 21:22
Căn cứ Kế hoạch số 1690/KH-SNV ngày 21/12/2023 của Sở Nội vụ về việc tổ chức tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo danh mục tài liệu ôn tập dự tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị năm 2024 như sau
I. VỊ TRÍ VIÊN CHỨC PHỤ TRÁCH THU THẬP, CHỈNH LÝ TÀI TIỆU, XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI LIỆU VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ
1. Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội.
2. Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ.
3. Thông tư số 16/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp.
4. Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp.
5. Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu.
6. Thông tư số 16/2023/TT-BNV ngày 15/11/2023 của Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy.
7. Thông tư số 08/2023/TT-BNV ngày 31/5/2023 của Bộ Nội vụ quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ.
8. Công văn số 903/VTLTNN-QLII ngày 21/8/2023 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc hướng dẫn hoạt động thu thập và nộp lưu hồ sơ, tài liệu Lưu trữ lịch sử điện tử vào Lưu trữ lịch sử.
II. VỊ TRÍ VIÊN CHỨC PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC TU BỔ, PHỤC CHẾ, SỐ HOÁ, BẢO HIỂM TÀI LIỆU LƯU TRỮ
1. Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội.
2. Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ.
3. Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ về quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử.
 4. Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025”.
5. Quyết định số 71/QĐ-TTg ngày 10/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các nhiệm vụ, giải pháp bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia, giai đoạn II.
6. Thông tư số 12/2014/TT-BNV ngày 28/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công.
7. Thông tư số 04/2014/TT-BNV ngày 23/6/2014 của Bộ Nội vụ Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ.
8. Thông tư số 05/2015/TT-BNV của Bộ Nội vụ Quy định danh mục tài liệu hạn chế sử dụng tại lưu trữ lịch sử
III. VỊ TRÍ VIÊN CHỨC VĂN THƯ - LƯU TRỮ
1. Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội.
2. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác Văn thư.
3. Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.
4. Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật bảo vệ bí mật nhà nước.
5. Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ Công an quy định sử dụng biểu mẫu trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước.
6. Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.
7. Công văn số 903/VTLTNN-QLII ngày 21/8/2023 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc hướng dẫn hoạt động thu thập và nộp lưu hồ sơ, tài liệu Lưu trữ lịch sử điện tử vào Lưu trữ lịch sử.
Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo để thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị năm 2024 được biết

Tác giả: Lê Đại Hành

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây