Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ Xã hội xét tuyển viên chức

Thứ năm - 03/08/2023 05:17
Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ Xã hội về việc xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm ĐDNCC-BTXH đợt 1 năm 2023
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Công văn số 833/SNV-CCVC ngày 05/7/2023 của Sở Nội vụ về thống nhất số lượng, chức danh tuyển dụng, tiếp nhận viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động - TB&XH năm 2023; Căn cứ Công văn số 1886/SLĐTBXH-VP ngày 11/7/2023 của Sở Lao động-TB&XH về việc phân cấp tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2023;
Căn cứ Kế hoạch số 76/KH-TTĐDNCC&BTXH ngày 26/7/2023 của Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ Xã hội về việc xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm ĐDNCC-BTXH đợt 1 năm 2023.
Trung tâm Điều dưỡng Người có công - Bảo trợ Xã hội Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức như sau:
I. Nội dung đăng ký dự tuyển
1. Số lượng vị trí việc làm thực hiện tuyển dụng: 06 người
- Chăm sóc dinh dưỡng tại phòng Hành chính - Tổng hợp: 03 người
- Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng tại phòng Quản lý, chăm sóc người có công: 01 người.
- Điều dưỡng tại phòng Quản lý, chăm sóc người có công: 01 người.
- Chăm sóc trực tiếp đối tượng trẻ em tại phòng Quản lý, chăm sóc, hướng nghiệp đối tượng bảo trợ: 01 người.
2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển
2.1. Vị trí: Chăm sóc dinh dưỡng tại phòng Hành chính - Tổng hợp
- Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các nhóm ngành Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống; Kỹ thuật chế biến món ăn; Nghiệp vụ nấu ăn; Nghiệp vụ nhà hàng hoặc các ngành khác (Đối với các ngành khác có chứng chỉ nghiệp vụ nấu ăn).
2.2. Ví trí: Vật lý trị liệu - phục hồi chức năng tại phòng Quản lý, chăm sóc người có công
- Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành: Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Điều dưỡng; Tốt nghiệp Trung cấp trở lên ngành Y sĩ.
- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh kỹ thuật y).
          2.3. Vị trí: Điều dưỡng tại phòng Quản lý, chăm sóc người có công
- Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành Điều dưỡng.
- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh điều dưỡng).
2.4. Vị trí: Chăm sóc trực tiếp đối tượng trẻ em tại phòng Quản lý, chăm sóc, hướng nghiệp đối tượng bảo trợ.
- Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành Điều dưỡng; Tốt nghiệp Trung cấp trở lên ngành Y sĩ.
- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh điều dưỡng).
2.5. Tiêu chuẩn điều kiện chung: Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện theo từng vị trí việc làm trên, người dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn sau:
- Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
- Từ đủ 18 tuổi trở lên.
- Có Phiếu đăng ký dự tuyển.
- Có lý lịch rõ ràng.
- Có đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao.
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.
- Có khả năng sử dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm.
- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.
- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
+ Không đảm bảo các điều kiện trên.
+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Toà án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.
II. Hồ sơ, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ xét tuyển, số điện thoại liên hệ
1. Hồ sơ xét tuyển
Thí sinh dự tuyển trực tiếp nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (Theo mẫu ban hành của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức). Khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.
2. Thời hạn nộp phiếu dự tuyển
Trong 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng (Từ ngày 03/8/2023 đến hết ngày 01/9/2023).
3. Địa điểm nộp hồ sơ
Thí sinh dự tuyển trực tiếp nộp Phiếu đăng ký dự tuyển về tại Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội Quảng Trị.
Địa chỉ: Đường Trương Hoàn - Thị trấn Cửa Việt - huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị. Số điện thoại: 0914.952.131.
III. Hình thức, nội dung, thời gian và địa điểm tuyển dụng
1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
- Thực hiện việc tuyển dụng theo thứ tự ưu tiên như sau:
+ Thực hiện thủ tục hồ sơ, tiếp nhận vào viên chức các trường hợp đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo yêu cầu vị trí việc làm tuyển dụng.
+ Ưu tiên tuyển dụng các đối tượng là người theo học chế độ cử tuyển theo quy định của Luật Giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học.
+ Sau đó, nếu còn chỉ tiêu thì thực hiện tuyển dụng các đối tượng khác theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
2. Nội dung tuyển dụng
Người đăng ký dự tuyển phải tham gia xét tuyển theo 02 vòng, cụ thể như sau:
- Vòng 1: Hội đồng kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự xét tuyển tại vòng 2.
-Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
3. Lệ phí xét tuyển
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng kinh phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức thu 500.000 đồng/thí sinh/lần.
4.Thời gian xét tuyển: Dự kiến ngày 20/9/2023.
5. Địa điểm tuyển dụng
Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ Xã hội Quảng Trị, Đường Trương Hoàn -Thị trấn Cửa Việt - huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị.
          Trung tâm ĐDNCC&BTXH Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức để những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự tuyển./.
                        Lưu ý: Khi nộp Phiếu dự tuyển, người dự tuyển mang theo các văn bằng chứng chỉ gốc để đối chiếu

Tác giả: Lê Đại Hành

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây