Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023

Thứ năm - 27/04/2023 21:48
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị về việc tuyển dụng viên chức năm 2023 (theo hình thức xét tuyển), Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 như sau
I. Số lượng chỉ tiêu và vị trí việc làm cần tuyển dụng:
Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu, gồm:
1. Chỉ tiêu hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp:
- 02 Viên chức phụ trách công tác giáo vụ; Tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành: Luật; Nông nghiệp; Lâm nghiệp; Thủy sản; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông. Ngành: Quản lý giáo dục; Triết học; Quản lý nhà nước; Quan hệ quốc tế; Công nghệ sinh học; Quản lý công nghiệp; Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật hệ thống công nghiệp; Kỹ thuật điện.
- 01 Giảng viên giảng dạy các môn học các ngành lâm nghiệp, sinh học; Quản lý tài nguyên môi trường; Tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành: Lâm nghiệp; Sinh học; Sinh học ứng dụng; Quản lý tài nguyên và môi trường. Ngành: Nông nghiệp; Khuyến nông; Khoa học đất; Nông học; Khoa học cây trồng; Phát triển nông thôn; Khoa học môi trường (Ngoài yêu cầu về trình độ chuyên môn, phải có Chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm cho Nhà giáo dạy trình độ Cao đẳng).
 2. Chỉ tiêu sự nghiệp giáo dục:
- 01 Viên chức phụ trách công tác đối ngoại, thư viện; Tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành: Luật; Thông tin- Thư viện; Nông nghiệp; Lâm nghiệp; Thủy sản; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông. Ngành: Quản lý giáo dục; Triết học; Quan hệ quốc tế; Công nghệ sinh học; Quản lý công nghiệp; Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật hệ thống công nghiệp; Kỹ thuật điện.
- 01 Giảng viên giảng dạy thuộc ngành Kỹ thuật chế biến món ăn; Tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành: Khách sạn, nhà hàng, Du lịch trường (Ngoài yêu cầu về trình độ chuyên môn, phải có Chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm cho Nhà giáo dạy trình độ Cao đẳng).
II. Đối tượng tuyển dụng, điều kiện tiêu chuẩn và ưu tiên trong dự tuyển:
1. Đối tượng:
Những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và quy định tại Kế hoạch này; có trình độ đào tạo (trong và ngoài nước) phù hợp, có năng lực, khả năng đáp ứng các yêu cầu công việc theo vị trí việc làm cần tuyển dụng đều được đăng ký tuyển dụng.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:
Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức, Điều 5 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020. Cụ thể:
2.1. Người có đủ các điều kiện sau:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
2.2. Người có đủ các điều kiện theo khoản 2.1 nêu trên được áp dụng chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ nếu thuộc đối tượng sau:
a) Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:
a.1) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;
a.2) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;
a.3) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.
b) Người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành y học, dược học trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:
b.1) Đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a.1 hoặc điểm a.2 hoặc điểm a.3 thuộc điểm a khoản 2.2 này;
b.2) Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.
c) Người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học trong độ tuổi theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại điểm b.1 và điểm b.2 thuộc điểm b khoản 2.2 này.
2.3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính  đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
3. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:
3.1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển:
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
3.2. Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 3.1 nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
III. Phiếu đăng ký dự tuyển, thời gian, hình thức tiếp nhận phiếu, lệ phí tuyển dụng viên chức:
1. Phiếu đăng ký dự tuyển:
- Đối với thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu 1 đính kèm Thông báo này.
- Đối với thí sinh khác đăng ký dự tuyển theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu 2 đính kèm Thông báo này vào 01 vị trí việc làm cần tuyển dụng, đồng thời đăng ký nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 (theo thứ tự ưu tiên) trên cùng Phiếu đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm cần tuyển dụng khác phù hợp trong trường hợp vị trí việc làm đăng ký lần đầu có thí sinh được xét tuyển theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ đã trúng tuyển.
* Lưu ý:
- Mỗi thí sinh chỉ được nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển. Sau khi hết thời hạn nộp phiếu đăng ký dự tuyển, nếu người đăng ký dự tuyển nộp từ 02 Phiếu đăng ký dự tuyển trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển. Người đăng ký dự tuyển phải kê khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung kê khai trong Phiếu.
- Phiếu đăng ký dự tuyển có thể viết tay hoặc đánh máy; phiếu không được tẩy xóa, sửa chữa và người đăng ký dự tuyển phải ký tên vào từng trang của Phiếu đăng ký dự tuyển của mình.
- Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ, nộp Phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo các tài liệu sau:
+ Bản sao các văn bằng, bảng điểm, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen… được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
+ Các văn bằng, bảng điểm, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển bằng tiếng nước ngoài phải được Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận, nộp kèm theo bản dịch ra Tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
+ Bản sao Giấy khai sinh được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
2. Thời hạn, hình thức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:
a) Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng; trên Website của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị, Website của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị.
b) Hình thức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Nộp trực tiếp về phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị (179 Lý Thường Kiệt, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị); Điện thoại: 0233.3560.119.
3. Lệ phí tuyển dụng viên chức: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
Lệ phí dự tuyển: 500.000đ/thí sinh. Nộp trực tiếp ngay tại thời điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển và nộp trực tiếp tại bộ phận Kế toán Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị.
 

IV. Nguyên tắc, hình thức và nội dung tuyển dụng:
1. Nguyên tắc thực hiện:
- Tuyển dụng vào viên chức trước tại các vị trí việc làm yêu cầu trình độ Đại học trở lên đối với các đối tượng là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ.
- Sau khi tuyển dụng vào viên chức đối với đối tượng nêu trên, nếu còn chỉ tiêu thì tổ chức xét tuyển các đối tượng khác theo quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
2. Hình thức tuyển dụng: Việc tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu được giao năm 2023 thực hiện thông qua hình thức xét tuyển, theo 2 vòng như sau:
- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
- Vòng 2: Phỏng vấn về nghiệp vụ chuyên ngành.
+ Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
+ Thời gian phỏng vấn: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
+ Thang điểm: 100 điểm.
V. Xác định người trúng tuyển:
1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên tại tiểu mục 3 mục II Thông báo này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 Mục V nêu trên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Hiệu trưởng quyết định người trúng tuyển.
3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
VI. Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng; mã ngành dự tuyển và tài liệu ôn tập:
1. Thời gian:
- Thời gian xét tuyển: Dự kiến tháng 5/2023
2. Địa điểm: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị
(Thời gian, địa điểm cụ thể, Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Cao dẳng Kỹ thuật Quảng Trị sẽ thông báo công khai theo quy định.)
3. Mã ngành dự tuyển và tài liệu ôn tập: Mã ngành dự tuyển và danh mục tài liệu ôn tập đối với từng vị trí việc làm cần tuyển sẽ được Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị thông báo cụ thể sau và được đăng tải trên Website của Trường tại địa chỉ: caodangkythuat.quangtri.gov.vn. Các thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị năm 2023 lưu ý thường xuyên cập nhật các thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng trên Website của Trường theo địa chỉ trên.
 Thông báo này được đăng tải trên Website của Trường (tại địa chỉ: http://caodangkythuat.quangtri.gov.vn), Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và niêm yết tại Bảng tin Trường.
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị năm 2023 để những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự tuyển. Mọi vấn đề vướng mắc đề nghị liên hệ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị qua số điện thoại: 02333.560.119 để được hướng dẫn, giải đáp

Tác giả: Lê Đại Hành

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây